SYMB har skabt Byens Hus

Den socialøkonomiske virksomhed, SYMB, flyttede ind på Kalundborg station i starten af 2019, hvor de overtog det tidligere billetsalg og ventesal. SYMB har skabt et Byens Hus, som er et borgerdrevet mødested og fællesskab for alle borgere i Kalundborg.

SYMB er for børnefamilier, studerende, tilflyttere, unge, ældre, iværksættere, kort sagt alle der har lyst til at engagere sig i lokalsamfundet. Her er frivillige med til at etablere forskellige typer af fællesskaber, lige fra folkekøkkener til kreative værksteder.

“Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud,” skriver SYMB på sin hjemmeside.

”SYMB passer perfekt ind på Kalundborg Station. De skaber liv og aktivitet på stationen, og samtidig arbejder de målrettet på at engagere og skabe relationer til byen, hvilket er en styrke for projektets forankring i lokalsamfundet,” siger underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl.