Allerød Station moderniseret
Allerød Station moderniseret

I maj 2016 kunne DSB Ejendomme præsentere kunderne på Allerød Station for en gennemmoderniseret station.

Perronbygningen og trappehus ved spor 2/3 er blevet nænsomt renoveret. De gamle bygningsdele i form af granittrapper og Hasle-klinker er blevet afrenset, mens lofter og vinduer er malet. Ny LED-belysning sørger for at både perronbygning og trappehus fremstår lyse og indbydende.

Tunnelen, der forbinder perronerne og samtidigt fungerer som forbindelse mellem byens øst- og vestside, har også fået et løft. Gulvbelægningen er rettet op, trappen ned til tunnelen udskiftet med granit og væggenes klinker er blevet afrenset.

Et særligt fokusområder har været at etablere flere og bedre adgangsveje til Københavner-perronen, der nu er tilgængelig via adgange i hele perronens længde. Arealet mellem forplads og perron er blevet rettet op og har fået ny, sammenhængende belægning, mens de tidligere perronoverdækninger er blevet erstattet af nye læskærme fordelt langs hele perronen. Samtidigt er den eksisterende cykelparkering blevet udvidet med 40 pladser vest for stationen og 50 pladser øst for station. Desuden er bilpendlerparkeringen nordøst for stationen blevet udvidet med 30 ekstra pladser.

Tilbage