Generelle betingelser for brugen af www.dsbejendomme.dk
Hjemmesiden www.dsbejendomme.dk ejes og drives af DSB Ejendomme, der er en forretningsenhed i DSB. Brugen af DSB Ejendommes hjemmeside er omfattet af en række betingelser, som brugerne bør være opmærksomme på.

Ansvar for hjemmesiden
Hensigten med denne hjemmeside er at lette kunders adgang til informationer om DSB Ejendomme og DSB’s ejendomsportefølje, herunder tilgængelige salgs- og udlejningsemner.

DSB Ejendomme tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige, korrekte og opdaterede. Eventuelle fejl bliver så vidt muligt rettet. DSB påtager sig imidlertid ikke retsligt ansvar for oplysningerne eller andet indhold på hjemmesiden.

I det omfang der linkes til andre hjemmesider er DSB Ejendomme ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.

DSB Ejendomme tilstræber at mindske driftsforstyrrelser på hjemmesiden. DSB Ejendomm er dog ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller nedbrud, f.eks. afbrydelser på grund af afhjælpning af fejl, vedligeholdelse eller forbedring af hjemmesiden. DSB Ejendomme er heller ikke ansvarlig for skader og tab, der kan opstå ved brug af hjemmesiden, herunder driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data.

Rettigheder til hjemmesiden
DSB Ejendomme og DSB har alle rettigheder til hjemmesiden og dets enkelte komponenter, herunder navne, logoer, varemærker, tekster, kataloger, design, grafik, film, lydfiler, billeder, spil, programmering, software og databaser.

Brugeren må foretage enkeltopslag på hjemmesiden i form af søgning, downloading og udskrivning, hvis det sker til privat brug, herunder til internt brug i virksomheder. Bortset fra denne begrænsede tilladelse er systematisk søgning, kopiering, spredning eller offentliggørelse af hjemmesiden eller dele heraf ikke tilladt uden DSB’s samtykke.