DSB får grønt til lys kommerciel ejendomsudvikling
21.03.2019

Folketinget vedtog 19. marts et lovforslag, der betyder, at DSB får større frihedsgrader til at udvikle ejendomsporteføljen. Med lovændringen får DSB’s datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S mulighed for at deltage i projektudviklingen, opførelsen og efterfølgende ejerskab af ejendomsprojekter. 

Læs mere

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:
”Det er en stor og vigtig beslutning for DSB. I dag må vi kun sælge byggeretter. Det giver gode penge i kassen, men det er engangsindtægter. Når vi får mulighed for at tage ejerskab til flere led i værdikæden for kommerciel ejendomsudvikling, kan vi sikre DSB en varig indtjening på udlejningsejendomme eller en højere pris ved salg af en nyopført ejendom.”

DSB’s primære opgave er togkørsel, og det vil det også være i fremtiden. DSB ejer arealer, som det er muligt at udvikle eller sælge, og det giver i fremtiden mulighed for øgede indtægter, som igen kan komme kunderne og den danske stat til gode i form af mindre statsstøtte eller lavere billetpriser.

“Vi går en utrolig spændende fremtid i møde. DSB får mulighed for at gå ind i et helt nyt forretningsområde med et betydeligt potentiale og mulighed for en større og samtidig mere stabil indtjening på ejendomsområdet end i dag,” siger Jes Transbøl.

Tætte partnerskaber
DSB Ejendomsudvikling kommer ikke til at gennemføre ejendomsudvikling alene, men vil søge tætte partnerskaber med erfarne og etablerede udviklere og investorer:

“Ved hvert projekt kommer vi til at indgå partnerskab med én eller flere private investorer. Vi kommer alene til at levere byggeretterne, mens investorerne indskyder kapital i et fælles projektselskab. DSB’s risiko er således begrænset til byggeretterne, og de nye muligheder giver på den måde ikke risici for togforretningen. De private investorer vil typisk være pensionskasser og projektudviklingsselskaber. DSB Ejendomsudvikling må højest have en ejerandel på 50 procent.”

De første og mindre projekter, som DSB forventer at starte med, er ved Grønttorvet i Valby og Carsten Niebuhrs Gade bag Københavns Hovedbanegård, hvor DSB ejer nogle mindre arealer, der ikke længere indgår i jernbanedriften.

Lovforslaget har effekt fra den 1. maj 2019.

Hudplejeklinik på Horsens station
Hudpleje på Horsens station
08.02.2019

Visage Hudpleje slår dørene op for en ny klinik og kursuslokaler på Horsens station fredag 8. februar. Visage Hudpleje har klinikker i flere byer, og flytter altså nu også ind den tidligere stationsrestaurant.

Lokalerne har de seneste år haft et par midlertidige lejere, og før den tid stod de tomme i en årrække. Det nye lejemål betyder, at hele stueetagen på Horsens station er aktiveret, idet 7Eleven har kiosk i den anden side af bygningen.

Læs mere

Underdirektør for DSB Ejendomme, Jes Transbøl, er glad for det nye samarbejde. ”Det glæder mig, at vi har fået liv i de tomme lokaler igen. Aktiviteter på stationen er til gavn for både vores kunder og lokalsamfundet, og så er lokalerne blevet superflot indrettet.”

Kalundborg butik lejemål
Kalundborg station åbner dørene for Byens Hus
04.02.2019

Den socialøkonomiske virksomhed, SYMB, flytter ind på Kalundborg station, hvor de overtager det tidligere billetsalg og ventesal. SYMB vil skabe et Byens Hus, som skal være et borgerdrevet mødested og fællesskab for alle borgere i Kalundborg.

SYMB skaber netværk og aktiviteter for alle borgere i Kalundborg. Her er frivillige med til at etablere forskellige typer af fællesskaber, lige fra folkekøkkener til kreative værksteder.

Læs mere

Der er køkken og toiletfaciliteter med i lejemålet, som udgør ca. 260 m2 i alt. Lokalerne har stået tomme i en årrække, og skal derfor istandsættes inden brug. SYMB inviterer alle til at deltage i opstartsprocessen og byde ind med idéer og arbejdskraft.

SYMB bliver en ny samarbejdspartner for DSB Ejendomme under konceptet ”Nyt Liv på Stationerne”, som har fokus på at genaktivere tomme stationsbygninger og give dem nyt liv og formål i lokalsamfundet.

Læs mere om SYMB på www.symb.dk

KFUM Genbrug i Fredericia
KFUM rykker ind på Fredericia station
18.01.2019

20. januar 2019 får det tidligere billetsalg i forhallen på Fredericia station nyt formål. Her flytter KFUM nemlig ind med en ny genbrugsbutik. Butikken er den første af ni butikker under konceptet “Genbrugt af KFUM’s Sociale Arbejde”.

Læs mere

Genbrugsbutikken er på 160 m2, og kommer hovedsageligt til at have mindre genstande i sortimentet, f.eks. nips, bøger og især tøj, og altså ikke møbler og andre større ting.

KFUM har i forvejen 13 genbrugsbutikker som er lokalt forankrede, og disse ni nye butikker adskiller sig ved, at indtjeningen går til KFUM’s sociale arbejde centralt. Det betyder, at midlerne bruges på projekter i hele Danmark, lige fra hjemløse til trængte børnefamilier til psykisk syge og ensomme, uanset hvor i landet de befinder sig.

Lejemålet på Fredericia station ejes af DSB Ejendomme, og her er man begejstret for den nye lejer, og ser gerne, at samarbejdet kan udvides til flere stationer rundt om i landet.

nyt værksted i næstved
DSB køber gods ved Næstved
02.01.2019

DSB har indgået en betinget købsaftale om godset Fladsågård, som ligger ca. 10 km syd for Næstved på Sjælland, og her skal et af DSB’s nye centralværksteder bygges.

Grunden er 354 hektar, hvilket svarer til 3,6 mio. m2 eller ca. 500 fodboldbaner. Den betingede aftale løber frem til oktober 2019, og indtil da skal DSB afklare en række forhold, f.eks. om jordbundsforholdene er gode nok til at bygge værksted på.

Læs mere

Det nye værksted skal anvendes til nye elektriske lokomotiver, ny-indkøbte togvogne og eksisterende dobbeltdækkervogne. Det er forventet, at det nye værksted vil stå klar i 2024.

Langå station består
28.12.2018

Det ser efter alt at dømme ud til, at Langå stationsbygning får lov at bestå. Banedanmark har ellers i flere år haft planer om at nedrive stationsbygningen i forbindelse med udrulningen af signalprogrammet og elektrificeringsprogrammet.

Læs mere

Efter protester fra Randers Kommune og Langå Stationsforening har Banedanmark nu ændret planer, således at de nye spor føres udenom bygningen, som dermed kan få lov at blive.
Langå Stationsforening driver Station K, som er et kreativt miljø som har lejet sig ind i stationsbygningen på en midlertidig lejekontrakt. Selve bygningen ejes af DSB Ejendomme. Her støtter man op om Banedanmarks arbejde med det nye signalprogram og elektrificeringsprogram, men er også glad for at det er lykkedes parterne at finde en god løsning, som er brugbar for alle.

Parkeringsskilt
Nye p-pladser i Hvalsø
28.12.2018

Lige før jul fik pendlerne i Hvalsø en tidlig julegave. Her blev 150 nye bilparkeringspladser og 192 nye cykelparkeringspladser ved Hvalsø station indviet.

DSB Ejendomme har sammen med Lejre Kommune udvidet antallet af pladser, som forbedrer tilgængeligheden til offentlig trafik. På sigt er det også planen, at der skal være p-pladser til elbiler.

Lagkagehuset flytter ind paa Hilleroed
Lagkagehuset åbner på Hillerød station
26.11.2018

Når DSB i løbet af foråret 2019 er færdig med en større istandsættelse af Hillerød station, står Lagkagehuset klar til at flytte ind i de forbedrede omgivelser. Sammen med 7 Eleven skal Lagkagehuset have til huse i den gamle ventesal, og passagerer får dermed nem adgang til mad og drikkevarer til eller fra togrejsen.

Læs mere

Lejemålet udgør ca. 120 m2, og der vil således også være mulighed for at sætte sig med en kop kaffe på en af de 20 siddepladser i forretningen.

Hillerød station er fra 1864 og betjener flere baner, heraf S-banen og tre lokalbaner. Busstationen ved siden af togstationen er et centralt knudepunkt for bustrafikken i Nordsjælland, og Lagkagehuset får dermed et godt kundepotentiale.

Flere p-pladser til pendlere i Sorø og Køge
19.11.2018

Projektfoto fra Banedanmark

I Sorø får pendlerne fra nytår 122 flere p-pladser ved Sorø station. Pladserne etableres i forlængelse af den eksisterende p-plads, og der bliver dermed plads til endnu flere bilister, som tager toget videre. DSB etablerer pladserne, og den efterfølgende drift deles med Sorø Kommune.

Læs mere

Også på den nye Køge Nord station får pendlerne gode parkeringsmuligheder. Her etablerer DSB, Banedanmark og Køge Kommune i samarbejde 650 p-pladser. Og det forventes, at der bliver brug for de gode parkeringsmuligheder, idet Køge Nord station bliver et knudepunkt for både S-tog og fjerntog. Derudover etableres også to stationsforpladser, som vil kunne håndtere alle typer rejsende, hvad enten de ankommer i bil, bus, på cykel eller til fods.

Køge Nord station forventes at åbne i sommeren 2019.

skodsborg station
Skodsborg station får skovlegeplads
12.11.2018

Henover den kommende vinter opføres en skovlegeplads og en bilfri ankomstplads ved Skodsborg station. Et længerevarende samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, Kurhotel Skodsborg og DSB med fokus på udvikling af aktiviteter med leg, motion, natur og kultur fører nu til de nye tiltag.

Læs mere

Der bliver aktiviteter for både store og små, idet der etableres en skovlegeplads i bøgeskoven tæt på stationspladsen. Her vil der også være bålsteder og picnicpladser, som tilpasses skovmiljøet.

Udover skovlegepladsen vil der også blive etableret en motionsbane for unge og voksne. I en lille skovtrekant kan man snart teste puls og styrke på en bane med 25 forhindringer. Banen vil være offentligt tilgængelig, og finansieres og vedligeholdes af Kurhotel Skodsborg sammen med Naturstyrelsen.

Selvom stationspladsen lukkes for biler og renoveres, vil der stadig være rig mulighed for at tage bilen til stationen. Rudersdal Kommune har etableret nye p-pladser på Bøllemosevej, og Skodsborg station er dermed stadig pendler-venlig.

Vordingborg campus café
Campus Café på Vordingborg station
22.10.2018

Nye tiltag er på vej på Vordingborg station. Vordingborg kommune har nemlig lejet 126 m2 fordelt på tre lokaler på stationen, og det kommer især ungdommen i Vordingborg til gode. Her skal etableres en såkaldt campuscafé, som studerende og unge kan bruges som mødested.

Læs mere

Derudover er der også planer om musikøvelokaler og plads til lokale iværksættere, men indtil videre er det altså caféen, som der arbejdes videre med.

For netop at involvere de unge i området var de 30. august inviteret til ”Brainstorming & Pizza”. Her dukkede omkring 40 unge op for at diskutere idéer og tiltag til caféens formål. Der var mange forslag, lige fra lektiehjælp til filmklub til fællesspisning. Det er planen, at caféen skal åbne inden jul 2018.

Omkring 2000 studerende kommer hver dag forbi stationen, og en campuscafé er derfor oplagt som nyt mødested. Projektet finansieres dels af Vordingborg kommune, og dels af midler fra Realdania.

Rullende rengøring vækker glæde
18.10.2018

Der bliver tømt plastikposer under bordene, tørret borde af og rengjort toiletter, hvor der også opfyldes toiletpapir og toiletservietter. Og den lette men vigtige rengøring udløser dagligt smil og ”tak” fra kunderne, og nogle heldige undervejsrengøringsassistenter har også fået en klapsalve i toget.

Forsøgsordningen foregår på Kystbanen, mellem Odense og Fredericia og mellem Hjørring og Frederikshavn Den startede 1. juni og skal løbe et år frem.

Læs mere

Rart at være tæt på kunderne

Den gode stemning der spredes i toget med den løbende rengøring, går ikke medarbejderne forbi. Georgina er en del af forsøgsordningen på Kystbanen, og hun fortæller, at det er fantastisk at arbejde tæt på kunderne.

”Jeg oplever næsten dagligt, at vi får roser for, hvad vi gør. Alle har været megatilfredse, og det er bare fantastisk. Det giver en god følelse, når man kommer hjem”, forklarer undervejsrengøringsassistenten, der tidligere har arbejdet om natten og nu er glad for at være i direkte kontakt med kunderne.

Hun fortæller, at kunderne selv er gode til at imødekomme hende med deres affald, når hun går igennem toget, og at hun elsker at involvere sig og snakke med kunder i alle aldre.

Undervejsrengøringen erstatter ikke den normale hovedrengøring, men er tænkt som et supplement.

DSB regner med, at omkring 40% af lyntogene og 20% af InterCity-togene henover Fyn og knap 10% af togene på Kystbanen indgår i projektet.

Flytbar rengøring

Konceptet med undervejsrengøring er meget fleksibelt og har den fordel, at det nemt kan flyttes, for eksempel hvis sporarbejder kommer i vejen for de normale rutiner. Under sporarbejdet mellem Langå og Aalborg har medarbejdere fra stationsservice i Aalborg og Randers derfor samarbejdet med togpersonalet på den lille station om at få ordnet rengøringen, inden toget kørte tilbage mod København. På den måde er togene blevet gjort rene, selvom togene ikke har kunne komme frem til deres normale endestation.

Det er noget, serviceassistent Conni er meget tilfreds med.

”Det må jo være mærkeligt for kunderne at komme ombord på en endestation, og så er der ikke gjort rent. Det er jo helt bagvendt, og derfor er det godt, at vi har kunnet tilbyde dem det på Langå,” forklarer hun.

Attraktivt lejemål på Vesterbro
19.09.2018

Flot kontorlejemål med stort potentiale i hjertet af Vesterbro. Lejemålet kan deles op i mindre lejemål alt efter behov. Beliggenheden er god med kort vej til offentlig transport og trafikårer ud af byen.

 

Gå til lejemål

DSB vinder transaktionspris
DSB Ejendomme vinder pris for Årets Transaktion 2018
03.09.2018

DSB Ejendomme modtog i torsdags Estate Medias “Transaktionspris” for at have gennemført årets mest spektakulære salg, nemlig salget af Kalvebod 32 i København. “Vi vidste godt, at det ikke var den nemmeste ejendom at komme af med til en god pris, ” forklarer chef for Salg & Projektudvikling, Søren Beck-Heede.

Læs mere

“Men Kalvebod Brygge 32 blev solgt til svenske Genesta i februar. De vil nu renovere ejendommen for et 3-cifret millionbeløb, således at ejendommen i fremtiden konverteres til high-end kontorer. Der skal lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og ikke mindst de mange gode kollegaer i DSB, som har løftet denne opgave,” siger Søren Beck-Heede.

Startskuddet til fremtidens arbejde med DSB´s ejendomsportefølje
Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, er også glad. “Det er i al beskedenhed meget fortjent, at DSB modtager prisen. Det har på alle måder været en usædvanlig og umådelig kompliceret transaktion, idet nerven i det nuværende signalsystem til fjern-, regional- og S-tog var placeret i bygningen og dermed skulle omlægges, ” siger Jes Transbøl.

“Der har været uhyggeligt mange interessenter og involverede i hele processen, og et tæt samarbejde mellem medarbejdere på tværs af DSB var afgørende for, at det hele lykkedes så flot. ”

Jes Transbøl ser samtidig salget af Kalvebod 32 som et godt eksempel på, hvordan DSB fremover gerne vil håndtere salg og udvikling af DSB´s store og varierede ejendomsportefølje.

“Vi skal have en mere dynamisk tilgang til, hvordan vi sælger vores ejendomme. Vi skal udnytte vores kompetencer og viden om byplanlægning samt vores unikke forhold til Banedanmark til at optimere værdien af fremtidige ejendomsprojekter. Sådan som vi lægger op til vores strategi frem mod 2030, hvor målet jo endvidere er at træde længere ind i værdikæden og ikke blot sælge byggeretter” slutter Jes Transbøl.

DSB flytter stort værksted til Næstved
30.08.2018

Pressemeddelelse: Fremtidens togdrift bliver elektrisk og for at gøre DSB klar til fremtidens togdrift og konkurrence, har DSB besluttet at flytte lokomotivværkstedet fra det centrale København til Næstved.

Det er de primære funktioner såsom vedligehold og reparation af eldrevne lokomotiver, dobbeltdækkervogne samt de nye togvogne, der skal købes, der rykker til Næstved. Her forventes det, at et nybygget lokomotiv- og togvognsværksted er klar i 2025.

Læs mere

Udflytningen fra Otto Busses Vej i det centrale København kommer til at ske gradvist. Det er endnu ikke besluttet, hvor i Næstved værkstedet skal ligge, men DSB er i øjeblikket i gang med at sondere flere områder omkring den sydsjællandske by.

”Det er en vigtig beslutning for DSB. Centralværkstedet har i mere end 100 år været en del af rygraden i DSB’s togdrift. Området er en presset hovedtrafikåre ind til Københavns Hovedbanegård, så logistisk har vi måttet se på andre muligheder, så der kan blive plads til at sikre en stabil togtrafik,” siger DSB’s administrerende direktør, Flemming Jensen.

Der kommer til at være liv i værkstederne på Otto Busses vej i København så længe, der kører dieseldrevne lokomotiver, da de fortsat vil blive vedligeholdt her. Da indførelsen af eldrevne lokomotiver sker over en årrække, kommer fraflytningen også til at ske i flere tempi.

”Fraflytningen er en del af den udviklingsproces, der skal gøre DSB klar til fremtiden. Fraflytningen er en langsigtet beslutning, der tager vores virksomhed i retning af fremtidens udfordringer og den togdrift, som vi skal levere. Fraflytningen kommer også til at bidrage til finansieringen af den udvikling, der skal gøre DSB klar til fremtidens konkurrence på togdrift,” siger Flemming Jensen.

Det gamle DSB område vil over tid skulle udvikles og gøres klar til andre formål. Den proces vil DSB tage aktivt del i i samarbejde med Københavns Kommune og de øvrige grundejere i området. DSB forventer, at området fortsat vil bære præg af de toghistoriske vingesus, samtidig med at der bliver plads til en ny bydel.

DSB har analyseret flere muligheder for placering af det kommende værksted. Her har det vist sig, at Næstved har en god placering i forhold til togenes kørsel i drift, hvor der i dag og særligt i fremtiden vil være mange vendinger i byen. Der er en god kapacitet på det sydgående hovedspor og med gode muligheder i forhold til den øvrige togdrift.

Udlejning Gasoline Grill på Vesterport
Kunder får verdensklasseburger på farten
15.08.2018

De københavnske S-togskunder kan nu sætte tænderne i danske burgere i verdensklasse, da Gasoline Grill har åbnet endnu en burgerbar – på Vesterport station.

Det er nogle af verdens bedste burgere, der bliver langet over disken på Vesterport station i disse dage. Den danske burgerkæde Gasoline Grill har nemlig åbnet en burgerbar i den lille butik på perronen.

Læs mere

Tilbage i november sidste år blev DSB kontaktet angående muligheden for at åbne en burgerbar i den lille butik på stationens perron. Hjulene blev hurtigt sat i gang, og ifølge Erhvervsmægler hos DSB Jeannette Romby, var man fra starten interesseret i at få noget anderledes ind på stationen.

“Vi vidste jo, at det var et rigtig godt navn, og vi vil gerne arbejde med noget, der skaber liv og er til glæde for kunderne”, forklarer Jeannette Romby, der også har arbejdet for at få koordineret de sikkerhedsmæssige udfordringer med Banedanmark, som ejer perronen.

Burger blandt verdens bedste
Det er ikke første gang, at Gasoline Grill åbner i nogle lidt “skæve” omgivelser, da deres første restaurant ligger på en gammel tankstation på Landgreven.

Selvom der kun er fire forskellige burgere på menukortet, er de røget ind på listen over verdens bedste, ifølge det amerikanske medie Bloomberg. Her kårede de nemlig Gasonline Grills burger som værende blandt de 27 bedste i verden. Og det har naturligvis givet den lille kæde ekstra opmærksomhed.

Foruden burgerbarerne på Landgreven og Vesterport, har Gasoline Grill en burgerbar på Niels Hemmingsens Gade og en madbod på Broens Gadekøkken på Christianshavn.
Sikkerheden først

Der har naturligvis været nogle sikkerhedsmæssige problemstillinger, der skulle planlægges, inden den nye burgerbar kunne åbne. Blandt andet har man skulle koordinere de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med ombygningen – i særdeleshed ændringen af bygningens facader, fortæller Jeannette Romby.

Som det kan ses på billedet, har det været nødvendigt at lave salgsvinduet i enden af butikken, da en kødannelse langs perronkanten kunne vise sig farlig.
Tidligere har der været en DSB-kiosk og senest en mobilreparationsvirksomhed i den lille butik på stationen.

Kvalitetsmad vinder frem
Hos Gasoline Grill håber man på, at den nye burgerbar skaber en trend for at servere gourmetmad på togstationer, som man kender det fra USA og Japan. Men direktør og medejer af Gasoline Grill, Klaus Wittrup, erkender også, at der kan være en udfordring i, at madgæsterne skal nå et tog.

“Hvis vi er supereffektive og ikke har for meget kø, så kan vi lave en burger på fire minutter, men hvis der opstår kø, kan det være vores gæster må springe et tog over, og det ved vi endnu ikke, om de er villige til at gøre”, har han sagt til TV2 Lorry.

Jeannette Romby bemærker, at der blandt andet også er flere kvalitetsspisesteder på Københavns Hovedbanegård, og at det går rigtig godt for de steder, selvom de ligger side om side med fastfood-kæder.
“Folk efterspørger kvalitet, og det vil vi selvfølgelig gerne byde ind med”, siger hun.

Foto: Gasoline Grill

International kunstinstallation på Fredericia Banegård
14.08.2018

Foto-credit © Martin Creed/VISDA

Med den store installation Half the air in a given space er mere end 18.000 balloner i blå, hvid og lyserød pustet op og installeret tre centrale steder i Trekantområdet, i billetsalget på Fredericia Banegård, på Kolding Bibliotek og i byrådssalen på Vejle Rådhus.

Læs mere

Installationens udtryk varierer afhængigt af stedets karakter og den arkitektur, der sætter rammen. Også farven på
ballonerne er specifikt valgt til den enkelte bygning, hvilket skaber tre forskellige og udtryksfulde værker.

Værket er skabt af den britiske kunstner Martin Creed, der har udstillet på en lang række institutioner verden over og vundet den prestigefyldte Turner Price. Det er kunstnerens første solo-udstilling i Danmark. Creed forvandler ofte hverdagsobjekter til overraskende og humoristiske betragtninger over vores eksistens, og hans værker interagerer med både mennesker og steder. Hans humorfyldte og tankevækkende værker har gjort ham til et af de største navne på den internationale samtidskunstscene. Half the air in a given space er en rumlig installation, der aktiverer de besøgende og gør kunsten til en kropslig oplevelse.

I Half the air in a given space fyldes et rum med balloner svarende til halvdelen af rummets kubikmeter. En simpel instruks med en betydelig effekt, da man i de ballonfyldte rum inviteres til at fortabe sig og finde sin egen vej rundt. Den ambitiøse satsning på at vise international kunst i storformat er helt ny i Trekantområdet. Projektet skal sætte spot på Trekantområdet og give både borgere og gæster en helt unik oplevelse. Værket vises under Trekantområdet Festuge, der løber af stablen fra den 24. august til den 2. september.

Projektet er støttet af Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond, Region Syddanmark og EWII.
Se åbningstider på www.trekantfest.dk eller læs mere om projektet på www.halftheairinagivenspace.dk

udbud ungdomsboliger august 2018
Midlertidigt liv og studieboliger på Vesterbro
06.08.2018

Et grønt område kan i en periode på op til ti år danne rammen om 80 til 100 midlertidige studieboliger i yderkanten af DSB’s værkstedsarealer på Vesterbro.

DSB udbyder nu et areal på 5500 m2 til udlejning til midlertidige studieboliger. Arealet ligger i et attraktivt grønt område i yderkanten af DSB’s værkstedsarealer på Vesterbro, hvor der forventeligt skal etableres op  til 80 til 100 studieboliger med to værelser i hver.

Læs mere

Hvordan boligerne skal se ud, inviteres der nu til at komme med bud på. Interesserede skal illustrere, hvordan ungdomsboligerne kan være med til at skabe et attraktivt miljø i området.

Det er den nye planlov der muliggør, at der i en periode på op til 10 år kan etableres midlertidige boliger til studerende inden for den eksisterende lokalplan.

Underdirektør for DSB Ejendomme Jes Transbøl forventer, at de kommende studieboliger kan skabe et attraktivt og spændende miljø på arealerne.

”Vi forventer, at de studerende sammen med en kommende midlertidig skole vil kunne skabe en god stemning i arealerne, hvor mange børn og studerende vil have deres daglige gang. DSB Ejendomme arbejder i øjeblikket på at få flere arealer i det område af Otto Busses Vej i spil med midlertidige udlejninger, og vi er allerede i dialog med et par stykker,” siger Jes Transbøl.

Fristen for interesserede er 15. september 2018.
For spørgsmål vedrørende udbuddet kontakt Christian Kahr Andersen: ckah@dsb.dk

DSB Ejendomme nomineret til Årets Transaktionspris
03.08.2018

DSB er nomineret til en af ejendomsbranchens fornemmere priser for sit salg af Kalvebod Brygge 32.

DSB Ejendomme er nomineret til en Estate Media Pris i år, nemlig i kategorien Transaktionsprisen 2018. Vinderen i denne kategori hyldes for den mest spektakulære transaktion i 2018, og det kan være pga. størrelsen, karakter, sammensætning, eller de involverede aktører.

Læs mere

“Ejendomssalg er en af de store aktiver, DSB har, og spiller sammen med udvikling af vores ejendomme og grunde en vigtig del i DSB´s strategi i årene frem,” siger underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl.

DSB´s ejendomme og grunde har stort potentiale
“Vi er nominereret for salget af Kalvebod Brygge 32, som – pris eller ej – var en spektakulær transaktion, og som vores afdeling for Salg & Projektudvikling gennemførte og solgte til Genesta (et uafhængigt administrationsselskab af ejendomsfonde med fokus på kommercielle aktiver på det nordiske område, red)”. “Jeg håber, at mange i DSB vil gå ind for at stemme på DSB,” fortsætter Jes Transbøl.

“På den måde kan vi som DSB ansatte sammen være med til at sætte mere fokus på det store potentiale, som DSB Ejendomme har indenfor salg og projektudvikling.”

Sådan stemmer du på DSB
Du stemmer ved at følge følge dette link. Bemærk, at du skal stemme på alle 5 kategorier/priser for, at din stemme tæller, men det tager højst 5-7 minutter. Alle stemmer gælder.

Fornyet fokus på værdien af byudvikling omkring stationer
20.07.2018

Chef for Bygherre & Entreprise i DSB Ejendomme har skrevet en artikel til Nordisk Jernbane Tidskrift om DSB’s muligheder for aktivere arealer til kommercielle aktiviteter og derigennem at bidrage til stationsnær byudvikling. Læs Artikel om stationsnær byudvikling

Nordisk Jernbane Tidskrift, Nr. 3, 2018

Salg på Blushøjvej nyhed
Salg af arealer på Blushøjvej
12.07.2018

DSB Ejendomsudvikling har solgt størstedelen af det ca. 22.500 m² store areal beliggende på Blushøjvej, langs banen ved gamle Ellebjerg station i København. I dag er der blot ca. 1.600 m² areal tilbage.

Læs mere

De fleste af DSB’s salg af grunde og bygninger er altid spændende i den forstand, at der ofte er situationer og ting, der skal tages højde for inden et salg, hvilket også har været tilfældet for salgene på Blushøjvej.

Arealet var nemlig forinden udlejet til bl.a. parkering, autoophug og div. små værksteder, derudover blev det også brugt som losseplads for folk, som fandt det lettere at læsse deres gamle sofaer, komfurer, byggeaffald, reservedele og sågar en gammel og ødelagt campingvogn af. I ly af træer og buskads var også resterne af DSB’s anvendelse på arealet for mange år tilbage, herunder gamle rådne sveller og trykflasker.

For at få arealet til at fremstå som et attraktivt salgsareal blev lejerne opsagt, skure og garager nedrevet, affald fjernet, træer og buskads fældet og til sidst arealet indhegnet. Dog inden nedrivning af to af DSB’s gamle garager valgte en romalejr på 40-50 personer at slå sig ned og benytte den ene garage til overnatning og den anden garage som toilet, og dermed var endnu en oprydning på sin plads.

Og til det helt store spørgsmål, hvad med økonomien? Førnævnte oprydninger, nedrivning, indhegning mv. beløb sig til ca. kr. 1.500.000. Ca. 20.900 m² af arealet er solgt til anvendelse/opførelse af bl.a. parkering, industrikøkken og self-storage til en købesum pålydende kr. 43.750.000, og den bogførte værdi for det samlet areal ved det første salg udgjorde ca. kr. 14.700.000. Til sidst skal det nævnes, at der spares kr. 15.000/år i driftsabonnement til ISS ved at arealerne er solgt.

I runde tal betyder det, at DSB har tjent ca. kr. 27.500.000 på salgene af Blushøjvej indtil videre.

omtale af galleri på rungsted kyst station
Nyåbnet kunstgalleri på Rungsted Kyst Station
05.07.2018

Lørdag 1. juni åbnede My Beautiful Gallery dørene for glade borgere i den gamle ventesal på stationen i Rungsted Kyst og bød velkommen med smukke kunstværker og et glas vin.

Stationen er bygget i 1894, og den gamle ventesal, som ligger øst for skinnerne, har stået tom i 30 år. Det er Torsten Leschly og Benedicte Toft Andersen, som står bag My Beautiful Gallery. Sidstnævnte har i forvejen galleriet, Gare du Nord, i samme område.

Læs mere

Ligesom at DSB har investeret i at renovere bygningen, har Torsten og Benedicte også brugt penge på at få ventesalen tilbage i flot stand.

Planen er, at en ny og spirende, europæisk kunstner udstiller sine værker hver måned. Det var den unge serber, Tijana Titin, som udstillede sine fine værker ved åbningen i juni.

Der er også en vinbar, og de besøgende kan dermed nyde de flotte værker med et glas i hånden. Det er selvfølgelig også muligt at købe et billede med hjem.

Du kan læse mere på galleriets hjemmeside

Horsens godsbaneareal projektudvikling
Helhedsplan for godsbanen i Horsens klar
25.06.2018

DSB og Horsens Kommune sætter turbo på udviklingen af 10 ha Godsbane. Den første lokalplan ventes klar i julen 2018. De første byggeretter ventes solgt i 2019.

Ejendomsudvikling A/S (EU) ejer de gamle godsbanearealer og værkstedsarealer i Horsens. Arealerne blev udvidet sidste år ved det lille magelæg med Banedanmark.

Læs mere

Horsens er en booming city. Nu sætter Salg og Projektudvikling (SP) arealerne i spil. Derudover har Bygherre og Entreprise (BE) en pendlerparkeringsplads, en cykelparkeringsplads, en stationsbygning, en busterminal og et posthus i området. EU ejer 100.000 m² grus- og lavbundsareal midt i Horsens. I dag er det delvist udlejet til 2 kolonihaver og Arriva.

Helhedsplanen er udført efter udbud af et hold arkitekter, byplanlæggere og landskabsarkitekter. Det er Skala, Urban Power og Schønherr. BE har været inddraget fra udbudsfasen for at varetage helheden og pendlertrafikken i området.

Helhedsplanen håndterer Stationsbygning og busterminal så de gode sammenhænge for omstigning bevares og perrontunnelen eventuelt kan ledes op bag stationsbygningen. Trafikken ind til pendlerparkering og busterminal er varetaget sådan, at de mange trafikanter til den nye bydel ikke hindrer vores passagerer i at nå frem til stationen.

Helhedsplanen består af en karreby i varierende højder til ca. 1500 boliger eller et mix af boliger og kontorer. På kommunens initiativ indgår en børneinstitution, en multihal, en dagligvarebutik og et kollegium i planen. Efter SPs initiativ får området en bebyggelsesprocent på 150, parkering i gaderne og i kommunens parkeringshus. Materialeholdningen ventes at blive i en høj klasse som vist på visualiseringen. Den banetypiske næringsfattige natur indarbejdes langs æblestien mellem bane og bydel.

I skrivende stund ventes det, at Kommunalbestyrelsen sender helhedsplanen i offentlig høring i juni forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og en etapelokalplan. SP kan nu påbegynde en indkredsning af strategier for byggemodning og salg.

VRGame aalborg
Virtual Reality i Aalborg
28.05.2018

For en måneds tid siden fik aalborgenserne et nyt og anderledes fritidstilbud. VR Game er nemlig flyttet ind i det tidligere DSB-billetsalg på banegården i Aalborg, og her kan man prøve kræfter med virtual reality-universet.

Læs mere

Siden åbningen 20. april har caféen haft masser af besøgende hver dag, og caféen får flotte anmeldelser på Facebook.

VR Game i Aalborg er den største VR-café i Nordeuropa, og tilbyder gæsterne at spille individuelt eller i gruppe i bl.a. skydespilssimulatorer eller i bilsimulatorer. VR-spil kæmpehitter i Asien, men mangler endnu for alvor at slå igennem i Europa.

Caféen er et familieprojekt og drives af Jens Hartvig, kæresten Dorthe og sønnen Mads på 22 år. De har høje forventninger til caféen og er begejstrede for aalborgensernes modtagelse indtil videre. Især polterabends og andre grupper er interesserede, men de fortæller også, at mange forbipasserende kommer forbi og kigger og booker tid til at spille.

I DSB Ejendomme er man da også begejstret for den nye lejer, idet det er et spændende og anderledes lejemål at få ind på banegården i Aalborg.

Skole colourbox
Københavns Kommune genhuser skole på Otto Busses Vej
14.05.2018

Københavns Kommune og DSB Ejendomme har indgået en aftale om et lejemål på 9.000 m2 på Otto Busses Vej i København fra september 2018.

Læs mere

Oehlenschlægersgades Skole på Vesterbro i København rykker for en kort periode teltpælene op og flytter til Otto Busses Vej, mens skolen skal udbygges og gennemgå en omfattende renovering.

Mens byggeriet står på, er det kun cirka halvdelen af skolens elever, der kan være på skolen. Resten bliver genhuset uden for skolen. Det forventes, at det i første etape er indskolingen og fritidshjemmet, der skal genhuses. Mens det i anden etape er mellemtrin og udskoling.

Hos DSB Ejendomme er der hos underdirektør Jes Transbøl stor glæde over den nye lejer:

”I Oehlenschlægersgades Skole har vi fået en spændende og usædvanlig lejer, og jeg er sikker på, at de vil tilføre området en god energi. Københavns Kommune har lejet 9.000 m2, og det ligger i et attraktivt område med grønne arealer i yderkanten af vores ejendom på Otto Busses Vej på Vesterbro. DSB Ejendomme arbejder i øjeblikket på at få flere arealer i det område af Otto Busses Vej i spil med midlertidige udlejninger, og vi er allerede i dialog med et par stykker,” siger Jes Transbøl

Københavns Kommune planlægger at bygge en midlertidig genhusningsskole af pavilloner på arealet. Desuden bliver der anlagt udearealer, der passer til skolens og fritidshjemmets behov. Lejemålet starter i midten af september og afsluttes fem år senere. Skolens genhusning i de midlertidige pavilloner forventes at vare 2,5 til 3 år.

For at få plads til at bygge den midlertidige skole, har DSB som en del af aftalen forpligtet sig til at rive det tidligere malerværksted ned.

Foto af Rungsted Kyst station udefra
Nye kiosker i Espergærde og Rungsted Kyst
07.05.2018

I DSB er vi glade for at kunne fortælle, at kioskerne på Espergærde station og Rungsted Kyst station genåbner i 2018. Vi har indgået en aftale med Mohammad Naeem, som åbner kiosk i de tomme lokaler.

Læs mere

Efter en nedgang på 40% i billetsalget lukkede 7 Eleven butikkerne på de to stationer. Faldet i billetsalget skyldtes, at de togrejsende i dag i højere grad benytter digitale løsninger som Rejsekort og mobilapps, og derfor besluttede 7 Eleven at lukke kioskerne på de to stationer i 2017 og 2018.

Mohammad Naeem er en erfaren købmand, der i forvejen har kiosk på Lyngbyvejen og Christianshavn. Nu bliver det så igen er muligt for kunder, passagerer og lokale indbyggere at købe en sodavand eller en kop kaffe med til turen.

Det vil dog ikke være muligt at købe togbilletter i kiosken, hvor passagerer i stedet kan benytte billetautomater på stationerne.
DSB Ejendommes udlejningsafdeling har generelt god succes med at udleje tomme kiosklokaler til nye lejere. De sidste par år er der bl.a. åbnet kiosk igen på stationerne i Struer, Solrød Strand, Hvidovre og Værløse.

Kiosken på Espergærde station åbner 1. juni og kiosken på Rungsted Kyst station åbner til oktober.

cafe moems på hedehusene station
Ny café på Hedehusene Station
25.04.2018

Lisbeth Holm Bennatia åbner på stationen 1. maj 2018 og indbyder gæster til at besøge sin nyistandsatte café. Caféen vil blandt andet kunne tilbyde let cafémad, gode kaffer og friskbagt kage til stationens godt 2000 daglige passagerer og de lokale kunder. Og som et nyt tiltag vil caféen kunne tilbyde at lette hverdagen for stationens mange daglige pendlere. Det bliver nemlig muligt at hente dagens aftensmad som to-go, og det vil være i sund og alternativ udgave istedet for de klassiske fastfood menuer og til cirka samme pris.

Læs mere

Café-ejer Lisbeth Holm Bennatia siger:

”Jeg ser frem til at åbne for de nye kunder. Jeg har i lang tid haft drømmen om at åbne mit eget og servere lækker mad og god kaffe. Ud over cafeen i stuen som vil blive omdrejningspunktet for min forretning, har jeg også lejet lokalerne på første etage. Her har jeg etableret en form for behandlerhotel, hvor man for eksempel vil kunne leje sig ind for en time ad gangen eller mere, hvis man er coach, zoneterapeut, massør eller har lignende praksis. På den måde kan jeg også tilbyde kunderne og pendlerne en slags helhedsløsning, når de kommer hjem efter en lang arbejdsdag, for så kan de jo nå at få en times massage, en kop kaffe og så hente aftensmaden på vej ud af døren,” siger Lisbeth Holm Bennatia.

Også hos DSB er der glæde over, at den nye café åbner, og underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:

”I DSB er vi er altid på udkig efter nye og spændende tilbud til vores kunder, så vi sikrer, at kunderne får en positiv oplevelse af vores stationer. Her passer den kommende Café Moems godt ind, da det er et koncept, der både rammer de rejsende og samtidigt tiltrækker lokale kunder. Det giver fælles merværdi og skaber liv på Hedehusene Station,” siger Jes Transbøl.

cafe-paa-banen-hobro
Café på Banen kører derudaf!
18.04.2018

Café på Banen på Hobro Station er kommet flot fra start. Caféen er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper borgere med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Caféen åbnede i starten af januar 2018, og er blevet taget godt imod af kunder og passagerer. Caféen drives af Fonden Hedehuset som driver forskellige tilbud til sårbare børn, unge og voksne borgere.

DSB og Fonden Hedehuset har indgået et samarbejde inden for DSB’s koncept, Nyt Liv på Stationerne, hvor der er et særligt fokus på at få aktiviteter på stationer, hvor DSB ikke selv har aktiviteter længere.

Caféen sælger brunch, sandwich, burgere samt kolde og varme drikke, og er et friskt pust på Hobro Station, hvor lokalerne har stået tomme siden 2013. Kunderne er begejstrede for den nye café, som allerede har mange anbefalinger på Facebook.

Både Fonden Hedehuset og DSB ser positivt på at udvide samarbejdet i fremtiden.

Bonava-Rungsted-Kyst-solgt-grund
DSB Ejendomsudvikling A/S sælger grund ved Rungsted Kyst til Bonava
16.04.2018

DSB Ejendomsudvikling og Bonava har indgået en aftale om et betinget salg af 3.400 m2 grund ved Rungsted Kyst. Her vil Bonava bygge 60 ejerlejligheder.

Bonava er Nordeuropas største boligudvikler, og har også købt to andre grunde i Rungsted Kyst, så de nu har næsten 500 boligretter på vej.

Læs mere

Både Bonava og DSB Ejendomme er glade for handlen. Bonava ser et stort potentiale i Rungsted Kyst, hvor de kommende boligejere dels bor i eksklusive lejligheder og dels får nem adgang til strand og skov.

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, glæder sig over det betingede salg til Bonava. ”Bonava har helt sikkert nogle spændende tanker og planer for grunden i Rungsted Kyst, og det bliver et positivt bidrag til området, ” siger han.

Projektet er dog afhængigt af helhedsplanen for stationsområdet godkendes først, og dette forventes at ske i løbet af 2019.

Banegraven i Aarhus
DSB fremlægger plan for ny bydel i Aarhus
09.04.2018

DSB har i samarbejde med MT Højgaard fremlagt bud på, hvad man kan bruge “luftrummet” over banegraven ved Bruuns bro til.

Læs mere

Nyt projekt med banegraven i Aarhus

I mange år har det i Aarhus været diskuteret, hvad man skulle bruge banegraven ved Bruuns Bro til. Nu har DSB i samarbejde med bygge-og anlægsvirksomheden MT Højgaard meldt sig ind i debatten med et spændende og visionært bud på, hvordan det det store luftrum over skinnerne kan konverteres ind til en helt ny bydel.

Området er på 110.000 etagemeter, og fordi Banedanmark alligevel planlægger at skulle elektrificere sporene ved Aarhus Banegård, har der åbnet sig et vindue, hvor projektet er blevet økonomisk realiserbart.

Spændende muligheder
Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, ser spændende muligheder i det store projekt:

“Det ingen hemmelighed er, at en overdækning af banegraven har været diskuteret helt tilbage fra før udvidelsen af banegraven til dens nuværende form i 1924 og netop nu er der mulighed for, at en sådan overdækning potentielt kan realiseres som følge af Banedanmarks igangværende elektrificeringsprogram.  Det er vedtaget som en del af forligskredsens principielle beslutning om elektrificering af strækningen mellem Fredericia og Aarhus,” siger Jes Transbøl, og fortsætter:

“Banedanmark planlægger at have elektrificeringen gennemført i 2021 og ved at lave en overdækning af banegraven i sammenhæng med elektrificeringsarbejdet, opstår der en enestående mulighed for at undgå væsentlige meromkostninger. Det betyder, at vi for første gang i historien om banegraven står med et projekt, der både er visionært for byen og økonomisk realiserbart, siger Jes Transbøl.

DSB afventer lige nu på tilbagemelding fra Aarhus Kommune, om de kan se sig selv være med til at realisere projektet.​

Fuld musik hos Station K
01.12.2017

DSB Ejendomme har lejet Langå Station ud til Langå Stationsforening, som har skabt Station K – en kreativ base for musikere, grafiske designere, arkitekter, hvor lokale beboere og pendlere lejlighedsvis vil kunne få sig en kop kaffe og en kort koncert eller et foredrag, når toget kommer til perron efter arbejde.

Læs mere

Initiativtager og ”Stationsforstander” fra Langå Stationsforening, Anders Pedersen, fortæller:

”På den korte bane har ambitionen været at bevare og revitalisere Langå Station og udnytte stationens tomme lokaler til kontorfælleskab, mødelokaler og musikrum. Vores langsigtede mål er et at skabe et kraftcenter for kulturelt iværksætteri, som kan tiltrække både lokale og tilrejsende,” siger initiativtager Anders Pedersen fra Langå Stationsforening.

Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme glæder sig over den ny lejer:

”Station K på Langå Station er et virkelig godt eksempel på, hvad det er, vi gerne vil med vores tomme og halvtomme stationer. Det er et spændende projekt, der er lokalt forankret og har opbakning hos Randers Kommune. Det er drevet af ildsjæle, som kommer til at skabe et kreativt og kulturelt miljø, som jeg er sikker på bliver til gavn for Langå by. Ud over det får vi også skabt liv i stationsbygningen, og det ved vi, er noget vores kunder værdsætter,” siger Jes Transbøl.

Aftalen er en del af projekt Nyt Liv på Stationerne, hvor DSB Ejendomme arbejder på aktivere stationer og andre bygninger, der ikke længere bruges til jernbanedrift. Læs mere om projektet her.

DSB Ejendomme sælger KB32
13.10.2017

Siden DSB’s tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge 32 blev sat til salg i august 2016, har både nationale og internationale investorer vist stor interesse for den unikke ejendom i det centrale København. Det har nu udmøntet sig i et salg til den internationale ejendomsinvesteringsfond Genesta, der har fokus på investeringer i Norden, og som har købt ejendommen for 520 millioner kroner.

Læs mere

Om salget siger underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl:

”Det glæder mig, at DSB har fået solgt denne 28.000 m2 store og markante ejendom centralt i København. Vi har nu solgt DSB’s sidste udviklingsejendom på Kalvebod Brygge, og dermed afsluttes en DSB-æra i området. DSB Ejendomme har således gennem et årti arbejdet på udviklingen af de tidligere godsbanearealer, hvilket blandt andet har resulteret i opførelsen af SEB-banks hovedsæde samt Arp-Hansens hotelkompleks Tivoli Hotel & Congress, Wakeup Copenhagen og senest med salget til IKEA, som opfører et stort varehus overfor Fisketorvet.”

”Salget af ejendommen har været en lang salgsproces, da det ikke har været en standardsag, men vi er glade for den professionelle hjælp, vi har fået gennem hele processen af PwC Real Estate. Endeligt ser jeg frem til realiseringen af de spændende planer, som Genesta har for ejendommen,” siger underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl.

Det er en betinget købsaftale, der blandt andet afventer et enkelt myndighedsforhold, samt en større omlægning af Banedanmarks ledninger i ejendommen. Salget forventes endeligt afsluttet sidst på året.

Også i Genesta er der glæde over handlen. Allan Strand Olesen, CIO i Genesta siger:

”Med sin centrale beliggenhed midt i København er Kalvebod Brygge 32 en unik ejendom med et stort potentiale og repræsenterer præcist den type ejendomme Genesta ønsker at investere i. Genesta samarbejder med Revco Property Development omkring udvikling af ejendommen, som vil gennemgå en transformation til et moderne kontorhus, hvor den eksisterende struktur via tilførsel af en helt ny facade, vil give mulighed for unikke rammer for etablering af fremtidens kontorarbejdspladser med bland andet dagslysindtag fra markante vinduespartier, unik loftshøjde på 4,2m og fantastiske 360 graders tagterrassemiljøer med udsigt til by og havn ligesom ejendommen tilbyder op til 4.500 m2 kontorareal i ét plan. Detaljerede planer for projektets karaktertræk forventes offentliggjort i starten af 2018.”

Areal ved Charlottenlund Station sat til salg
14.08.2017

DSB Ejendomme udbyder nu ca. 15.000 byggegrund ved Charlottenlund Station med en forventet byggelsesprocent på ca. 60%.

Læs mere

Uddybdende information og vilkår kan fås ved henvendelse til projektleder Jette Juhl Nielsen på jejn@dsb.dk. Seneste frist for afgivelse af tilbud er d. 14. september 2017.

Vilde ideer for remisen i Næstved
05.04.2017

Tirsdag den 4. april 2017 mødtes 40 unge iværksættere og kunstnere med repræsentanter for Næstveds erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i den gamle DSB remise i Næstved.

Mødet var en kulmination på en række workshops, hvor de unge har brainstormet på, hvordan man frem over kan puste liv i de tidligere DSB-lokaler.

Læs mere

I DSB glæder DSB Ejendomme sig over, at de unge iværksættere og kunstnere ser muligheder i den gamle remise:

“Vi er altid på udkig efter nye ideer til at aktivere vores bygninger og vores erfaringer er, at de mest bæredygtige ideer er lokalt forankret og passer ind i lokalområdets ønsker og behov,” siger Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme og fortsætter:

“Vi vil gerne støtte op om initiativer, som skaber liv på vores stationer, så vi håber selvfølgelig, at det lykkes for dem på sigt at finde den økonomiske støtte, der skal til for at få etableret det kreative miljø,” siger Jes Transbøl.

Vilde og kreative løsninger
Projektkoordinator for Iværksætterne i Næstved Ungdomsskole, Tenna Weng Pedersen, supplerer:

“De unge har både vilde ambitioner med remisen og sindssygt gode og kreative løsninger på en masse lavpraktiske udfordringer, og det har givet ekstra blod på tanden at mærke det engagement de tre workshops har skabt.”

Om de fremtidige muligheder for, at de unge kan realisere deres drømme i remisen i Næstved, siger Jes Transbøl:

“DSB har endnu ikke en aftale med de unge om at leje remisen, men vi håber, at vi kan vække interessen i Næstved, så erhvervslivet og det kommunale miljø får øjnene op for en fantastisk mulighed til at skabe vækst i Næstved. De unge har viljen og energien, men de skal have hjælp til at forankre det i nærmiljøet.”

DSB Ejendomsudvikling leverer flot resultat
16.03.2017

Der er penge i at sælge DSB-ejendomme og arealer, der ikke længere er behov for i driften. Det viser årsregnskabet for 2016 hos DSB Ejendomsudvikling A/S. Årets resultat er 176 millioner kroner før skat, og det er det bedste resultat i fem år.

Læs mere

Direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S, Jes Transbøl, siger:

”Det er et virkelig flot resultat, som vi er glade for. Det viser, at det betaler sig at gøre en indsats for at få solgt de ejendomme, vi ikke længere har brug for i DSB, og samtidig har vi også haft stigende lejeindtægter på vores ejendomme rundt i landet,” siger Jes Transbøl direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S.

Store interesse for DSB’s arealer
Resultatet er blandt andet skabt ved salg af Borgmestervangen på Nørrebro, Den Gule By ved Otto Busses Vej i det centrale København samt et større areal ved Aalborg Godsbanegård, hvor Lærernes Pensionskasse har købt grunden for at bygge boliger i området.

Tendensen fra 2016 viser desuden, at investorerne også er begyndt at kigge efter udviklingsmuligheder uden for de store byer.

”Vi har gennem tiden opnået gode avancer for eksempel på salg af arealer ved Kalvebod Brygge og tilsvarende arealer i Aarhus. Men nu ser vi også interesse for vores ubenyttede arealer i for eksempel Nyborg,” siger Jes Transbøl direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S.

Projekter i den kommende tid er blandt andet salg af godsbanearealet i Klampenborg og Midterpier i Nyborg samt udviklingen over Banegraven ved Vesterport Station i København.

Pensionskasse investerer i Nyborg
27.02.2017

DSB Ejendomme har betinget af lokalplan solgt 6.500 etagemeter byggeret på de gamle færgearealer i Nyborg til Pædagogernes Pension (PBU), som sammen med Kuben Management vil opføre 64 attraktive eje- og lejeboliger på grunden.

 

Læs mere

Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme, glæder sig over salget:

”Vi har noteret os en stigende interesse for vores arealer i Nyborg, hvilket er i tråd med en ny tendens, hvor pensionskasser og andre investorer begynder at kigge uden for de store byer som Århus, Ålborg og København. Projektet har høj prioritet hos os og bliver sammen med et nærliggende seniorbofællesskab, der også skal bygges i nær fremtid, forhåbentlig starten til en lang række af spændende projekter på de gamle DSB havnearealer i Nyborg,” siger Jes Transbøl.

Med investeringen i projektet i Nyborg vender PBU tilbage på det danske ejendomsmarked efter i en årrække udelukkende at have opereret i udlandet.

De 64 nye boliger på Midtermolen i Nyborg er tegnet af Skala Arkitekter og forventes at stå klar i foråret 2019. Byggeriet kommer til at bestå af 54 lejelejligheder og 10 penthouse-lejligheder, der forventes udbudt til salg.

Læs pressemeddelelsen her

Nyt projekt for banegraven ved Vesterport Station
03.02.2017

Et konsortium af private aktører har i denne uge fremlagt et projekt, der delvist vil overdække banegraven ved Vesterport Station og samtidigt skabe et helt nyt erhvervs- og boligområde, som udover kontor og boliger vil indeholde grønne byrum, biograf i verdensklasse, et lille by-teater og internationale hoteller.

Læs mere

DSB Ejendomme er som ejer af luftrummet over banegraven med i realiseringen af projektet og det samme er Nordisk film, der ejer Palads biograf samt grunden den ligger på.

I forbindelse med projektet vil Vesterport Station og tilstødende adgangsveje blive renoveret, så de fremstår som et moderne trafikknudepunkt med station og kontorbygninger i tæt integration med S-banen, så man kan komme op og ned på perronerne gennem det nye byggeri – ligesom man kender det fra andre storbyer.

Hos DSB Ejendomme glæder Jes Transbøl, underdirektør, sig over projektet:

”Det er en spændende udvikling, når vores stationer i højere grad kan integreres og smelte sammen med det øvrige byrum og samtidig meget positivt, når DSB’s arealer kan bidrage til udviklingen af byen, siger underdirektør Jes Transbøl, DSB Ejendomme.

Projektet er fortsat i sin indledende fase, da det først skal behandles i Københavns Teknik og Miljø Forvaltning samt i Økonomiudvalget og derefter sendes i offentlig høring.

 

 

DSB Ejendomme sætter spot på stationer i landdistrikterne
21.12.2016

I 2016 har DSB Ejendomme arbejdet hårdt på at aktivere stationerne i landdistrikterne. Projekt Nyt Liv på Stationerne har udpeget 30 tomme stationer og holdt møder med 20 kommuner. Det har resulteret i konkrete udviklingsplaner for 7 af stationerne, mens der er løse projekter for de øvrige.

Læs mere

Du kan læse mere om projektet i artiklen, der blev bragt i decembernummeret af Ind & Se her og besøge projektets hjemmeside her.

Birkerød Station genindviet
19.12.2016

Fredag den 16. december blev Birkerød Station genindviet efter at have gennemgået en større modernisering.

Læs mere

DSB Ejendomme og Rudersdal kommune uddelte croissanter til de morgenfriske rejsende, mens Københavns Jernbaneorkester spillede op.

Renovering har taget over et år og indbefatter bl.a. nedrivning af den gamle godspakhus og etablering af et nyt cykelparkeringsområde med plads til 270 cykler.  Læs mere om projektet her.

Østerport lukker dørene 2. januar
23.11.2016

Østerport, en af Københavns mest benyttede og ikoniske togstationer, skal de næste 2½ år gennem en totalrenovering. Den 2. januar 2017 lukker stationsbygningen derfor dørene for passagerer, som frem over skal finde vej til perroner og tog via stationens ydre trapper og gangbroen.

Læs mere

Chef for Bygherre og Entreprise i DSB Ejendomme, Niels A. Dam, siger:

“Det vil fortsat være muligt at køre med tog fra stationen i perioden, men vi lukker for adgangen til stationsbygningen på én gang, fordi det afkorter arbejdet og giver færre gener for passagererne. En af årsagerne til, at renoveringen tager 2½ år er, at bygningen er totalfredet, og der derfor er en lang række særlige hensyn, der skal tages.

Vi gør alt, hvad vi kan for tage hensyn og gøre det så enkelt for kunderne, men det er klart, at stationens cirka 27.000 daglige passagerer vil skulle vænne sig til at gå nye veje,” siger Niels A. Dam.

I området omkring stationen vil der i tiden op til lukningen blive sat tydelig skiltning op om, hvordan de rejsende skal forholde sig til de nye adgangsveje samt en kommende cykelparkering med over 500 pladser. Den nye cykelparkering skal erstatte cykelparkeringen foran bygningen, som vil blive nedlagt, da arealet er nødsaget til at indgå som byggepladsareal.

Se TV2 Lorrys indslag om renoveringen her og her.

DSB Ejendomme sætter fokus på kontorfællesskaber
03.10.2016

Central placering, let adgang til kollektiv transport og omgivelser, der ofte emmer af historie.

Dette er bare nogle af de fordele DSB Ejendomme sætter spot på i sin nye kampagne for kontorfællesskaber på DSB’s stationer.

 

Læs mere

Det er dog ikke meningen, at DSB selv vil etablere og drive kontorfællesskaberne. Derimod vil man gerne være at skabe rammerne gennem samarbejde med for eksempel kommuner, iværksættere og andre interesserede.

– Vi er blandt andet på udkig efter lokale ildsjæle, iværksættere, kommuner eller lokale foreninger, der kan se muligheder i at have til huse i en af vores stationer. For eksempel huser vi et miks af designere, arkitekter og ingeniører i en bygning på et tidligere baneareal i København, og vi ser lignende muligheder for de tomme stationsbygninger. Der en tendens i tiden, hvor flere selvstændige etablerer sig i kontorfællesskaber, og mit håb er, at nogle af dem får øjnene op for de gode centrale rammer, vi kan tilbyde i store dele af landet, siger Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme.

Læs mere om mulighederne for at etablere kontorfællesskab på en station her.

Stor interesse for DSB-ejendom på Kalvebod Brygge
17.08.2016

Forhåndsinteressen har været stor for DSB’s ejendom på Kalvebod Brygge 32. Over 100 investorer har vist interesse, inden ejendommen officielt kommer på markedet i dag d. 17. august. Ejendomme rummer knap 30.000 kvm. med mulighed for at tilbygge to etager.

 

Læs mere

De mange henvendelser kommer ikke bag på Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme:

Den store interesse for ejendommen er ikke overraskende, da det er en god ejendom, en unik investeringsmulighed og den sidste ejendom i området, hvor der er mulighed for udvikling. Det er både inden- og udenlandske investorer, der har vist interesse på forhånd og for at vække nysgerrigheden hos særligt de udenlandske havde vi sammen med PwC udarbejdet materiale om området omkring ejendommen, så de havde en mulighed for at vurdere, om beliggenheden var interessant for dem, siger Jes Transbøl og tilføjer:

– Det er interessant i denne sammenhæng, at vi har fået tilkendegivelser fra en række aktører på markedet, der ikke tidligere har vist interesse for Danmark, og det glæder mig naturligvis,

I forbindelse med salget har DSB og PwC, der står for salget, udarbejdet materiale om bygningen inklusiv en dronefilm, der viser området omkring ejendommen.

Ejendommens beliggenhed er unik, og vi ville gerne give en ny vinkel på beliggenheden. Set fra vejen vil mange have en opfattelse af omgivelserne, som ikke yder området retfærdighed. Man fornemmer hverken det grønne strøg eller hvor centralt den faktisk ligger. Udenlandske investorer kender sandsynligvis ikke området og med dronefilmen har vi fundet en usædvanlig og flot måde at vise byen og beliggenheden på, og samtidig kan man få et indtryk af de udviklingsmuligheder, der er i området, siger Jes Transbøl.

Materiel om ejendommen samt dronefilm over området kan ses på www.kb32.dk.

DSB Ejendomme sælger sidste udviklingsejendom på Kalvebod Brygge
01.06.2016

DSB sætter nu den knap 30.000 m2 store kontorbygning på Kalvebod Brygge 32 i det centrale København til salg. Til at varetage salget har DSB indgået et samarbejde med PricewaterhouseCoopers – Real Estate.

Læs mere

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:

Det er en unik erhvervsejendom med store udviklingsmuligheder. Den ligger helt centralt i København, så det er noget ganske særligt, vi nu sætter på markedet, og vi forventer stor interesse fra både danske og udenlandske investorer. Det er den sidste ejendom i det nye forretningsområde, der er opstået omkring Kalvebod Brygge. Da bygningen blev opført i starten af 1970’erne var det den første bygning i et ellers helt bart havneområde, men siden er udviklingen gået stærk, og i dag er den pudsigt nok den sidste bygning, der bliver solgt. Området er snart færdigudviklet og er endt med at blive et flot og moderne kvarter helt i det centrale København, siger Jes Transbøl.

Mulighed for at registrere sig for uddybende information findes på www.kb32.dk

 

 

DSB tilbagekøber Hovedbanens Shoppingcenter
28.04.2016

DSB køber Hovedbanegårdens Shoppingcenter tilbage fra Danica og Nordea Ejendomme. Centret udgør 2.399 m2 og rummer 25 butikker.

Læs mere

Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme, glæder sig over handlen:

“Det er ikke hverdagskost, at vi går ud og tilbagekøber en ejendom. Men der er tale om så central en ejendom i DSBs historie, at det var vigtigt for os få den tilbage i porteføljen. Hovedbanegårdens ShoppingCenter ligger jo i hjertet af DSBs offentlige tognet. Her servicerer vi mere end 20 pct. af vores daglige rejsende, siger Jes Transbøl.

DSB Ejendomme på Respace
22.12.2015

DSB Ejendomme har netop indgået aftale med Respace omkring online-markedsføring af udlejningssager. Det betyder, at man også i 2016 vil kunne finde vores emner på respace.dk.

Læs mere

Underdirektør Jes Transbøl, DSB Ejendomme ser frem til det fortsatte samarbejde: “Med Respace har vi fået en professionel platform til at markedsføre vores emner. Konceptet er enkelt, designet strømlinet og prisen er til at forstå. Vi er spændte på resultaterne af dette nye udlejningsværktøj,” siger Jes Transbøl.

Politiet slår dørene op på København H
13.12.2015

Efter en større ombygning åbnede Københavns Politi 7. december officielt den nye og udvidede politistation på Københavns Hovedbanegård ved Reventlowsgade.

Læs mere

Hos DSB glæder man sig over, at politiet nu er blevet mere synligt på Hovedbanegården. Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:

“I DSB Ejendomme er vi glade for, at Københavns Politi har valgt at udvide og bygge en større og mere synlig politiekspedition på Københavns Hovedbanegård. Vi har cirka 100.000 mennesker gennem banegården om dagen, og det er helt essentielt for DSB, at vores passagerer oplever tryghed på deres rejse. Med den noget større politiekspedition vil synligheden være markant bedre, og det glæder mig, at det er lykkedes os på denne måde at udvide samarbejdet med Københavns Politi,” siger Jes Transbøl.

Med åbningen af den nye ekspedition gennemføres sidste etape af samlingen af alle politikredsens ekspeditioner, og der vil ikke længere være publikumsekspedition på de tre Københavnske Politistationer Station Amager, Station Bellahøj og Station City.

Åbningstider i den nye politiekspedition: Hverdage: 07:00-21:00, weekender og helligdage: 08:30-15:30

DSB Ejendomme i Estate Media
06.12.2015

DSB Ejendomme er på forsiden i dette nummer af Estate Media. Er du nysgerrig og vil du gerne vide mere om, hvad DSB Ejendomme er for en størrelse og hvad vi laver, så læs her.

Hellerup Posthus er nu til salg
24.09.2015

DSB Ejendomme sætter nu endnu en af sine historiske bygninger til salg. Der er tale om Hellerup Posthus – en smuk, markant ejendom med en central beliggenhed tæt ved Hellerup Station.

Læs mere

Salget af Hellerup Posthus følger efter, at DSB Ejendomme den 28. august 2015 satte Den Gule By i København på salg.

Udbudsprisen for ejendommen er 45.000.000 kr.

Salget formidles af RED Property Advisors. Prospektet kan ses her.

Den Gule by er sat til salg
26.08.2015

Det er nu muligt at erhverve sig en af Københavns små hemmelige oaser. DSB har nemlig sat Den Gule By på Vesterbro, også kendt som Kineserbyen, til salg, og det er et vaskeægte stykke DSB-historie, der nu er mulighed for at købe.

 

Læs mere

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, ser med spænding frem til salget:

”Det er jo altid spændende, når man udbyder en så unik sag som Den Gule By til salg. Køber har her chancen for at erhverve sig et lille stykke DSB-historie med en yderst attraktiv beliggenhed centralt i Københavnt. Det er sjældent sådanne ejendomme kommer til salg, så vi forventer stor interesse fra potentielle investorer. Og så er Den Gule By jo ikke den eneste historiske ejendom, vi sætter på markedet lige nu. Hellerup Posthus bliver udbudt om kort tid, så her er endnu en mulighed for at erhverve sig en unik ejendom med rigtig god beliggenhed,” siger Jes Transbøl.

Den Gule By og Hellerup Posthus forventes samlet solgt for 125-150 mio. kr.

Den Gule By blev opført i 1909 i forbindelse med DSB’s centralværksted, som dengang var en af byens største arbejdspladser. De 33 boliger ligger i området mellem Enghavevej, Vasbygade og det gamle centralværksted, og de blev bygget til tjenestemænd med bopælspligt.

Både Den Gule By og Hellerup Posthus udbydes via Red Property Advisors.

Nordlys på Ryparken Station
17.06.2015

Efter en længere periode med opfattende modernisering, blev Ryparken Station  i dag indviet og en flot udsmykning inspireret af naboen DMI afsløret.

 

Læs mere

Modernisering betyder blandet andet, at hovedbygningen, der har stået tom i 10 år og gjorde stationsindgangene stort set usynlige, er blevet fjernet. I stedet er der anlagt en stor forplads under jernbanebroerne, som har åbnet stationen op mod omgivelserne. Pladsen har fået en ny granitbelægning og rummer nu en ny cykel-ø med plads til 250 cykelstativer. Derudover vil der blive opstillet 40 bycykler i nærmeste fremtid.

Samtidigt er der etableret en glasgang, der forbinder de to trappeadgange til perronerne. Glasgangen er udsmykket med en ca. 20 m lang frise, der viser vejrfænomener som f.eks.nordlys og lyn. Frisen er et godt eksempel på, hvordan lokale aktiviteter og kendetegn inddrages  i stationernes udsmykning, så der skabes lokal forankring. Med Danmarks Meteorologiske Institut som nabo var et samarbejde oplagt. Det er DMI, der finansierer udsmykningerne, som vil skifte med få års mellemrum gennem de kommende 10 år.

Vinderne i årets Colliers Award udpeget
13.05.2015

Tirsdag d. 12. maj blev vinderne i årets Colliers Award kåret i Lokomotivværkstedet i København under overværelse af bl.a. Transportminister Magnus Heunicke. Idekonkurrencen var udskrevet at Colliers International i samarbejde med DSB Ejendomme.

Læs mere

Konkurrenceoplægget var at komme forslag til, hvordan DSB kan bruge de mange tomme stationsbygninger rundt omkring i landet.  Knap 100 studerende fra ind og udland afleverede i alt 42 forslag.

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, glæder sig den interesse, der har været omkring konkurrencen:

”En af DSB Ejendommes hovedopgaver er at sikre, at DSB’s ejendomsportefølje, herunder stationerne, forvaltes på den mest økonomisk fordelagtige måde og samtidig er til glæde og gavn for danskerne. Især i yderområderne kan det dog være svært at finde anvendelse for de bygninger, DSB ikke længere selv benytter, så vi er utroligt glade for den store interesse, der har været for konkurrencen,” siger Jes Transbøl, og fortsætter:

”Det har aldrig ligget i kortene, at forslagene i konkurrencen skulle implementeres af DSB Ejendomme alene. Men forhåbentlig er der ildsjæle derude, som også lader sig inspirere af idéerne og kan se, at man kan lave andet end billetsalg i en stationsbygning. Det glæder jeg mig meget til at se, hvad der kan komme ud af,” siger Jes Transbøl.

Prisvinderne var:

Dobbelte vindere af 1. præmie:

30.000 kroner til Marc Vestergård Kristiansen, Emil Hovedskov Pelsen og Allan Virenfeldt Hansen med forslaget ”DSB STAY”:

Konceptet tilbyder dansk interrail med feriedestinationer, der inddrager brugen af de tomme stationsbygninger i Danmark. Med DSB STAY vil man kunne tage toget fra en station til en anden og ankomme direkte, hvor man overnatter.

30.000 kroner til Nicolai Duedahl Hende med forslaget ”Smag på Danmark”:

Projektet inviterer de rejsende til at se Danmark gennem de lokales briller ved at genfortolke egnsretten og understrege traditionerne og de lokale produkter, som serveres på stationerne. Ved at knytte egnsretten til mødet med byen, åbnes der for at smage en bid af Danmark som gennemrejsende.

2. præmie:

15.000 kroner til Anne Klit Nielsen og Andy Minchev med forslaget ”Naturstation Sorø”:

Sorø Stations unikke beliggenhed giver direkte adgang til naturoplevelser i det øjeblik, man træder ud af toget. Det nye design får station og natur til at flyde sammen ved at bringe skoven helt tæt på stationsbygningen. Designet bygger videre på de naturmæssige kvaliteter i Sorø og omdanner stationen til et sted, hvor natur, by og hverdag bliver ét

Læs mere om konkurrence og vinderforslagene her

Nyt liv på Bramming Station
27.04.2015

Fredag d. 24. april mødte flere 100 lokale borgere op til indvielse af den ombyggede og moderniserede station, der fremover kommer til at huse både Borgerservice og cafe.

 

Læs mere

De nye omgivelser er et resultat af et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Kirkens Korshær, Bramming Lokalråd og DSB Ejendomme. Esbjerg kommune har lejet stationen af DSB Ejendomme og vil samme med lokalrådet løbende se på, hvordan man kan få flere aktiviteter ind i den hyggelige stationsbygning.

Hos DSB Ejendomme glæder underdirektør Jes Transbøl sig over aftalen, der sikrer, at der nu igen kommer liv på stationen:

”Vi ser gerne, at DSB’s ejendomme fortsat er til glæde og gavn for kunder og lokalsamfund, selvom DSB ikke længere har aktiviteter på stationerne. Ideen med at aktivere stationen med bl.a. Borgerservice er derfor interessant for os og vi håber, at Bramming station kan inspirere til lignende projekter andre steder i landet.”

DSB Ejendomme sælger central grund til IKEA
17.04.2015

DSB Ejendomme og IKEA kan fredag præsentere en betinget købsaftale for de tidligere godsbanearealer ved Dybbølsbro. Dermed er etableringen af et nyt stort IKEA varehus centralt i Købehavn rykket et skridt nærmere.

Læs mere

Siden 2003 har DSB Ejendomme arbejdet på at udvikle og sælge de centralt beliggende jordarealer på ved Kalvebod Brygge, som indtil 1999 fungerede som godsbanegård. De første etaper blev i årene 2005 til 2008 solgt fra til Rigsarkivets magasinbygninger, SEB-banks hovesæde samt Arp-Hansens hotelkompleks Tivoli Hotel & Congress Center og Wakeup Copenhagen. I de seneste år har DSB Ejendomme haft fokus på de godt 38.000 m² mellem Tivoli Hotel og Bygningsstyrelsens planlagte kontorbyggeri, der skal huse Trafikstyrelsen, Banedanmark og Vejdirektoratet.

Med salget til IKEA, der alene er betinget af godkendelse i de to virksomheders bestyrelser samt godkendelse af en ny kommunal- og lokalplan, afsluttes endnu et af DSB Ejendommes udviklingsprojekter i det centrale København, hvilket glæder underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl:

”På nær Kalvebod Brygge 32 er vores engagement i området nu afsluttet, og vi er glade for, at det er lykkedes os at sikre etableringen af mere end 150.000 erhvervsetagemeter på en så central placering. Med aftalen med IKEA er det lykkedes at få endnu en væsentlig aktør ind, som i høj grad både kan skabe dynamik i området og samtidigt være til glæde for alle borgere i København,” siger underdirektør Jes Transbøl og fortsætter:

”Nu gælder det så en række andre spændende udviklingsprojekter både i hovedstadsområdet og resten af landet, blandt andet vores arealer ved Lygten på Nørrebro, Amagerbro og ved Grøntorvet samt Perlekæden i Århus, de tidligere færgearealer i Nyborg og campusområderne i Ålborg, Slagelse og Hillerød.”

Colliers Award 2015
05.02.2015

DSB Ejendomme har fornøjelsen af at samarbejde med Colliers International omkring Colliers Award 2015. Fokus i år er på, hvordan man aktiverer stationsbygningerne i Danmarks mindre byer, så disse igen bliver attraktive for byerne, lokalbefolkningen og de rejsende.

Læs mere

Colliers Award er for studerende ved alle landets videregående uddannelser. Præmiesummen er på 75.000 kr. og der er tilmeldingsfrist 3. marts.

De udvalgte stationer er Brønderslev, Ribe, Ringe, Skive, Sorø og Vojens.

DSB Ejendomme glæder sig over samarbejdet og ser frem til at modtage de mange spændende løsningsforslag til, hvordan vores stationer kan få en fornyet rolle i de danske lokalsamfund – til glæde og gavn for alle.

Læs mere om Collier Awards 2015 her.

DSB Ejendomme ansætter ny salgs- og projektudviklingschef
01.01.2015

Søren Beck-Heede er ansat som ny salgs- og projektudviklingschef i DSB Ejendomsudvikling A/S med start 1. januar 2015.

Læs mere

Søren kommer fra en stilling som senior porteføljemanager hos ATP Ejendomme og har tidligere arbejdet med salg og projektudvikling af ejendomme hos Finansiel Stabilitet, Sjælsø Gruppen og LIDL, hvor han har haft en række ledende stillinger. Søren er uddannet cand. jur., valuar samt ejendomsmægler.

Hos DSB Ejendomme glæder underdirektør Jes Transbøl sig over ansættelsen af Søren Beek-Hede:

”Vi har med Søren fundet en salgs- og projektudviklingschef, der kan løfte opgaven med fortsat at udvikle DSB’s ejendomsportefølje til glæde for DSB såvel som vores kunder. Med Sørens baggrund i blandt andet Finansiel stabilitet har han den fornødne viden og erfaring i at håndtere en portefølje, der er så forskelligartet som vores.”

Borgerservice på Bramming Banegård
17.12.2014

Borgerservice åbner snart kontor på Bramming Banegård, hvor DSB Ejendomme og Esbjerg kommune har indgået aftale om leje af lokaler i foreløbigt 3 år.

Læs mere

Aftalen er kommet i stand efter en proces, hvor også den lokale borgergruppe Støtteforeningen for Bramming Banegård har ydet en aktiv indsats.

Udlejningschef i DSB Ejendomme, Jan Joensen, fortæller:

”DSB er glade for at kunne bidrage til at give liv på banegården og i nærmiljøet for med sin centrale placering er Bramming Banegård en vigtig brik i lokalmiljøet. At vores tidligere stationer kan blive et aktiv i nærmiljøet er også en vores topprioriteter, og der er det glædeligt, at vi kan annoncere samarbejdet med Esbjerg Kommune, som vil etablere et Borgerservicekontor,” siger Jan Joensen.

Udover Borgerservicekontoret, som i øvrigt åbner i det tidligere billesalg, er der også andre butikker i spil til at åbne på banegården. Indtil videre har Kirkens Korshær været inde i billedet til at åbne en butik, men det er endnu ikke helt afgjort.

”Støtteforeningen for Bramming Banegård er en meget aktiv lokalgruppe, der har arbejdet for at bevare livet omkring stationen, og vi har haft et godt samarbejde med dem.  Når vi på denne måde får genetableret liv på vores tidligere stationer medvirker det også til, at området omkring banegården vil opleve større tryghed i de tidlige og sene timer, og derfor er det godt, at der foruden Borgerservice kommer en anden butik,” fortæller Jan Joensen.

Fremtiden kommer til Køge
21.11.2014

Spændingen om, hvordan den nye station og det nye parkeringsanlæg ved Køge Nord Station skal se ud, er nu udløst. Det bliver et dansk team bestående af COBE arkitekter i samarbejde med arkitektfirmaet Dissing+Weitling og COWI, som skal bygge stationen.

Læs mere

Niels A. Dam fra DSB Ejendomme sad med i dommerkomiteen, som valgte blandt 4 bud. Han forklarer, at vinderbuddet vandt fordi det var overordentligt spændende og repræsenterer en interessant udvikling af fremtidens stationskoncept.

I komiteens motivation kan man derudover læse, at vinderbuddet har skabt et anlæg ”…der er skabt til bevægelse, omstigning og den korte pause … forslaget er uhyre enkelt formet og vil blive et markant symbol på samspillet mellem trafikarterne og på sammenhængen mellem infrastrukturanlæg og byudvikling.”

I tilknytning til stationen bygges i første omgang et P-anlæg med plads til i alt 900 biler. Anlægget kan med tiden udvides til 2.700 pladser og udbygges med servicefunktionertil de rejsende.

Konkurrencen blev udskrevet af Banedanmark, Køge Kommune og DSB den 11. april 2014. Banedanmark står for stationen og Køge Kommune for det omfattende Parkér- og Rejsanlæg med bidrag fra DSB.

Køge Nord Station åbner i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted i slutningen af 2018, men arbejdet med at bygge stationen og de omliggende anlæg begynder i 2016.

Sydhavn får nyt liv
28.10.2014

Sydhavn  byder nu de rejsende indenfor til en moderniseret station med blandt andet nyt indgangsparti vendt mod havnefronten iklædt DSB’s røde farve. Stationen er et godt eksempel på det renoveringsarbejde DSB Ejendomme udfører på DSB’ stationer.

Læs mere
Stationen har både fået et lyst, moderne og enkelt udtryk, som gør det mere trygt og imødekommende at bruge Sydhavn Station. Samtidig har DSB sammen med kunstgruppen ”Sydhavn Station” – som lejer sig ind i DSB´s ubrugte lokaler på stationen – indrettet stationen, så den fremadrettet giver nye udstillingsmuligheder.
”Stationen bliver således både mere attraktiv at være på som togkunde og samtidig skabes der nye muligheder for at blive del af lokalsamfundets byliv. Helt i tråd med mange af de udviklingsprojekt og den vision, vi har for vores stationer, ” slutter Anne Pilegaard.
DSB Ejendomme sælger Borgmestervangen 5
27.09.2014

DSB Ejendomme har solgt arealet Nørrebro Gods, Borgmestervangen 5, 2200 København N, til Danica Pension, hvor der skal opføres studieboliger til 700 studerende samt dagligvarebutik og cafe. Boligerne forventes at stå indflytningsklare ved studiestart i 2017.

Læs mere

Aftalen er kommet i stand efter et længere samarbejde om udvikling af arealet mellem Københavns Kommune, Danica Pension, Agenda Property og DSB Ejendomme. Købesum er fortrolig.

Hos DSB glæder underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl sig over aftalen: ”I DSB Ejendomme arbejder vi målrettet på udvikle og sælge de ejendomme, som ikke længere anvendes af DSB. Når det så kan forenes med, at der inden for en kort årrække skabes flere og bedre boliger til studerende i København, så er det særligt interessant. Det er vores forventning, at projektet vil skabe dynamik i lokalområdet, og at det vil være attraktivt med sin beliggenhed tæt på Nørrebro Station, som fra sommeren 2019 også får metro,” siger han.

Danica Pensions projektansvarlige, ejendomschef Christian E. Olsson, forventer stor interesse fra de mange boligsøgende studerende i København: ”København oplever en markant vækst i antallet af studerende. I de sidste 5 år er der kommet 20.000 flere unge i byen, og i de næste 5 år forventes yderligere 20.000. Når vores studieboliger tilmed ligger i hjertet af Nørrebro og med unik udsigt ind over København, bliver der rift om dem. Det er jo lige der, at næsten alle unge drømmer om at bo. Det viser en markedsundersøgelse vi har gennemført, hvor 500 studerende er blevet interviewet om deres behov og prioriteter med hensyn til bolig. Vores bevæggrund for ejendomsinvesteringen til en lille milliard kroner er et stabilt afkast mange år frem til glæde for vores pensionskunders opsparing,” oplyser ejendomschef Christian E. Olsson.

Projektet består af 7 punkthuse med 7-12 etager samt et højere punkthus på 29 etager. Bebyggelsens base er sammenhængende i stueplan, og ovenpå etableres fælles taghave. Der opføres en variation af boligtyper og fællesarealer, spændende fra traditionelle kollegieværelser med fælleskøkken, 1- værelses lejligheder på 40 m2, og til 95 m2 store 4-værelses delelejligheder. Dette tager højde for de forskellige behov, som studerende har i deres studietid, og sikrer et bæredygtigt socialt liv i bebyggelsen.

Med den kommende Cityring metrostation lige ved siden af campus, vil der være særdeles gode kollektive transportmuligheder til Københavns uddannelsesinstitutioner. Som nabo ligger også den nyanlagte Mimersparken med sportsanlæg, som bidrager til gode udfoldelsesmuligheder.

DSB sælger Lyngby Station
12.08.2014

DSB har solgt butiksarkaden i Lyngby med et grundareal på i alt 8.369 kvm, beliggende  under omfartsvejen ved Lyngby Station. Køberen er datterselskab af Nordic Real Estate Partners (NREP). Det er aftalt med køber at handlens størrelse ikke oplyses.

Læs mere

DSB har været ejer af grundarealet og stationen, mens Lyngby-Taarbæk Kommune har været ejer af butikkerne, indtil 31. december 2012, hvor DSB overtog alle butikslejemålene.

I forbindelse med at ejendommen skulle sælges, blev det besluttet at ombygge den centrale del af arkaden, som bl.a. indeholder hovedadgangen til Lyngby Station. Samtidig blev området fra stationen til og med Fakta-butikken ombygget, så hele dette område i dag fremtræder i helt opdateret stand med nye facader, belysning og loftbeklædning.

DSB bliver bl.a. lejer af den nye Servicebutik, der skal hjælpe og rådgive DSB’s kunder med onlinekøb af billetter.

Som en del af projektet er der gjort klar til, at der på et senere tidspunkt kan etableres en cykelkælder med plads til ca. 1000 cykler.

I løbet af efteråret 2014 bliver der gennemført en ombygning af facader mv. for de butikker, der ligger i området fra hovedindgangen til Lyngby Station mod syd.

”Det er DSB’s forventning, at såvel kunder til den kollektive trafik, som kunder til butikkerne vil tage godt imod de nye forhold ved butiksarkaden. Det gælder de ændringer, der er en realitet nu og de, der om kort tid bliver det,” udtaler underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl.

Menu