Ryparken station

Den 17. juni 2015 blev Ryparken Station indviet efter at den i en længere periode havde gennemgået en omfattende fornyelse.

Hovedbygningen, der har stået tom i 10 år og gjorde stationsindgangene stort set usynlige, er blevet fjernet og der er i stedet anlagt en stor forplads under jernbanebroerne, som har åbnet stationen op mod omgivelserne.