Bygherre og Entreprise Bygherre og Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer, værksteder og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, f.eks. stationsmoderniseringer, ligesom at vi samarbejder med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik.
FM Kontraktstyring og Stationsservice FM Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB's facilityydelser, som i stort omfang leveres af eksterne samarbejdspartnere, heraf især Aarsleff Rail og ISS. Det omfatter bl.a. teknisk service, bygningsvedligehold, rengøring i flere ejendomme, togrengøring og meget mere.

Sammen med Banedanmark står Stationsservice for at varetage den daglige drift af DSB's stationer. Her er der bl.a. fokus på rengøring, handicapassistance og information til passagerer.