Bygherre og Entreprise Bygherre og Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer, værksteder og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, f.eks. stationsmoderniseringer, ligesom at vi samarbejder med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik.
FM Kontraktstyring og Stationsservice FM Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB's facilityydelser, som i stort omfang leveres af eksterne samarbejdspartnere, heraf især ISS. Det omfatter bl.a. teknisk service, bygningsvedligehold, rengøring
i flere ejendomme, togrengøring og meget mere.

Sammen med Banedanmark står Stationsservice for at varetage den daglige drift af DSB's stationer. Her er der bl.a. fokus på rengøring, handicapassistance og information til passagerer.
Østerport_genåbning_2019
Smukke Østerport er atter åben
27.09.2019

Torsdag 19. september var en festdag for både DSB og kunderne, da Østerport stationsbygning efter 2 1/2 års gennemgribende renovering igen slog dørene op. Det blev fejret med ministerbesøg og lækkerier fra lejerne.