Bygherre & Entreprise
Bygherre & Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB ligesom at vi samarbejder med myndigheder og andre interessenter om projekter vedrørende kollektiv trafik.

Stationsservice & kontraktstyring
Sammen med Banedanmark står Stationsservice for at varetage den daglige drift af DSB's stationer. Her er der bl.a. fokus på rengøring, handicapassistance og information til passagerer. Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB's Facilityydelser, som i stort omfang leveres af eksterne samarbejdspartnere. Det omfatter bl.a. teknisk service, bygningsvedligehold, togrengøring og meget mere.
Fornyet fokus på værdien af byudvikling omkring stationer
20.07.2018

Chef for Bygherre & Entreprise i DSB Ejendomme har skrevet en artikel til Nordisk Jernbane Tidskrift om DSB’s muligheder for aktivere arealer til kommercielle aktiviteter og derigennem at bidrage til stationsnær byudvikling. Læs Artikel om stationsnær byudvikling Nordisk Jernbane Tidskrift, Nr. 3, 2018

Teknisk registrering i hele landet
Kæmpeprojekt i gang i hele Danmark
02.07.2018

For at opnå en mere effektiv drift- og vedligeholdelsesstyring af de tekniske anlæg som er installeret på stationer og i stationsbygninger, har Kontraktstyring/Hard FM i DSB Ejendomme igangsat et projekt med at få alle anlæggene GIS-registreret. Der skelnes mellem 2 overordnede grupper af tekniske anlæg: Stationsteknisk udstyr betegnes som det udstyr, der benyttes i forbindelse […]

Renovering og vedligehold på stationer
Vedligeholdelsesarbejder på Frederikssundsbanen
29.06.2018

1.juni startede Banedanmark et stort sporrenoveringsprojekt på strækningen fra Valby til Frederikssund, som vil strække sig helt frem til 26. august. Det betyder, at togdriften er nedlagt og erstattet af togbusser. For DSB har det været oplagt at se på mulighederne for at gennemføre tiltrængte vedligeholdelsesarbejder på stationer på strækningen i sommerperioden med tre formål: […]

Køge stationsbro
Ny og markant stationsbro på Køge station indviet
22.06.2018

Lørdag 9. juni var en festlig dag i Køge. Her blev den nye stationsbro indviet, og det var noget af et tilløbsstykke. Borgmester Marie Stærke og chef for Bygherre & Entreprise i DSB, Niels A. Dam, holdt taler til arrangementet, som også bød på jazz, trylleshow, veterantog, musik og masser af besøgende. Stationsbroen er den […]

Rengøring i tog
Kunderne får renere toiletter på rejsen
25.05.2018

Et hold stationsbetjente skal til at holde togtoiletterne rene undervejs på rejsen. Initiativet skal løfte kundernes oplevelse af at rejse med toget. Fremover vil kunderne møde renere toiletter på strækningerne mellem Fredericia og Odense og mellem København H og Helsingør. Fra 1. juni vil et nyt rengøringsteam stige på toget undervejs på rejsen og give […]