Bygherre & Entreprise
Bygherre & Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, ligesom at vi samarbejder med myndigheder og andre interessenter om projekter vedrørende kollektiv trafik.

FM Kontraktstyring og Stationsservice
FM Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB's facilityydelser, som i stort omfang leveres af eksterne samarbejdspartnere. Det omfatter bl.a. teknisk service, bygningsvedligehold, togrengøring og meget mere. Sammen med Banedanmark står Stationsservice for at varetage den daglige drift af DSB's stationer. Her er der bl.a. fokus på rengøring, handicapassistance og information til passagerer.
Parkeringsskilt
Nye p-pladser i Hvalsø
28.12.2018

Lige før jul fik pendlerne i Hvalsø en tidlig julegave. Her blev 150 nye bilparkeringspladser og 192 nye cykelparkeringspladser ved Hvalsø station indviet. DSB Ejendomme har sammen med Lejre Kommune udvidet antallet af pladser, som forbedrer tilgængeligheden til offentlig trafik. På sigt er det også planen, at der skal være p-pladser til elbiler.

Flere p-pladser til pendlere i Sorø og Køge
19.11.2018

Projektfoto fra Banedanmark I Sorø får pendlerne fra nytår 122 flere p-pladser ved Sorø station. Pladserne etableres i forlængelse af den eksisterende p-plads, og der bliver dermed plads til endnu flere bilister, som tager toget videre. DSB etablerer pladserne, og den efterfølgende drift deles med Sorø Kommune.

skodsborg station
Skodsborg station får skovlegeplads
12.11.2018

Henover den kommende vinter opføres en skovlegeplads og en bilfri ankomstplads ved Skodsborg station. Et længerevarende samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, Kurhotel Skodsborg og DSB med fokus på udvikling af aktiviteter med leg, motion, natur og kultur fører nu til de nye tiltag.

Fornyet fokus på værdien af byudvikling omkring stationer
20.07.2018

Chef for Bygherre & Entreprise i DSB Ejendomme har skrevet en artikel til Nordisk Jernbane Tidskrift om DSB’s muligheder for aktivere arealer til kommercielle aktiviteter og derigennem at bidrage til stationsnær byudvikling. Læs Artikel om stationsnær byudvikling Nordisk Jernbane Tidskrift, Nr. 3, 2018

Teknisk registrering i hele landet
Kæmpeprojekt i gang i hele Danmark
02.07.2018

For at opnå en mere effektiv drift- og vedligeholdelsesstyring af de tekniske anlæg som er installeret på stationer og i stationsbygninger, har Kontraktstyring/Hard FM i DSB Ejendomme igangsat et projekt med at få alle anlæggene GIS-registreret. Der skelnes mellem 2 overordnede grupper af tekniske anlæg: Stationsteknisk udstyr betegnes som det udstyr, der benyttes i forbindelse […]