Bygherre & Entreprise
Bygherre & Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB ligesom at vi samarbejder med myndigheder og andre interessenter om projekter vedrørende kollektiv trafik.

Stationsservice & kontraktstyring
Sammen med Banedanmark står Stationsservice for at varetage den daglige drift af DSB's stationer. Her er der bl.a. fokus på rengøring, handicapassistance og information til passagerer. Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB's Facilityydelser, som i stort omfang leveres af eksterne samarbejdspartnere. Det omfatter bl.a. teknisk service, bygningsvedligehold, togrengøring og meget mere.
Rengøring i tog
Kunderne får renere toiletter på rejsen
25.05.2018

Et hold stationsbetjente skal til at holde togtoiletterne rene undervejs på rejsen. Initiativet skal løfte kundernes oplevelse af at rejse med toget. Fremover vil kunderne møde renere toiletter på strækningerne mellem Fredericia og Odense og mellem København H og Helsingør. Fra 1. juni vil et nyt rengøringsteam stige på toget undervejs på rejsen og give […]

Cykelp-kaelder Lyngby St
Cykelparkeringskælder på Lyngby Station indviet
19.03.2018

En ny cykelparkeringskælder på stationen i Lyngby blev indviet i første uge af marts. Lyngby Station har i lang tid været præget af et virvar af cykler, men med den nye 1500 m2 store cykelparkering er der nu etableret 870 nye pladser til cykler, som altså ikke længere skal være til gene omkring stationen. Det […]

Ny cykelparkering på Lyngby Station
17.01.2017

Brugerne af Lyngby Station kan se frem til ca. 900 nye cykel p-pladser, når DSB Ejendomme og Lyngby Taarbæk kommune i juni 2017 har færdiggjort, den nye underjordiske cykelparkering, som man lige nu er ved at etablere ved stationen. Cykelparkeringen bliver etableret i det nuværende kælderrum, som er placeret under butikkerne i gadeniveau. Rummet vil […]

Bagsværd Sø flytter ind på station
17.01.2017

Den 6. januar 2017 blev Bagsværd station indviet efter en større modernisering. Moderniseringen betyder bl.a. at det store tag mellem de sporbærende broer på forpladsen er blevet fjernet og sammen med Gladsaxe kommune er der etableret hel ny belysning på pladsen. Trapperummet har også fået en overhaling og er blevet malet, mens ny folieudsmykning op […]

Østerport Station totalrenoveres
02.01.2017

DSB Ejendomme gennemfører i perioden 2017 til 2019 en totalrenovering af Østerport Station. Renovering omfatter stort set alle dele af bygningen og det er derfor nødvendigt at lukke stationsbygningen for passagerer i hele perioden. Der er dog fortsat adgang til perroner og tog via stationens ydre trappe og gangbroer. Stationsbygningen, der er tegnet af DSB’s […]