Bygninger og anlæg har ansvaret for drift, planlægning og renovering af hele DSB's ejendomsportefølje. Vi samarbejder også med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik.
Stationer

Vi forvalter samtlige DSB-ejede stationer på statens jernbanenet. Derudover samarbejder vi med kommuner, trafikselskaber og Banedanmark om stationernes trafikale forhold.

Projekter

Vi er ansvarlige for stationsmoderniseringer og renovering af DSB’s bygninger og udfører løbende en række små og større projekter i hele landet.

Drift og vedligehold

Drift- og Vedligeholdelsesafdelingen i Ejendomme har til formål at sikre den pålidelige og effektive drift samt vedligeholdelse af vores ejendomsportefølje. Afdelingen er ansvarlig for, at der udarbejdes drift- og vedligeholdelsesplaner for bygningerne og de tekniske anlæg samt at der løbende bliver gennemført de planlagte afhjælpende, oprettende og forebyggende vedligehold med henblik på, at sikre, at ejendommene fungerer korrekt og forbliver i god stand.

Afdelingen er desuden ansvarlig for at overvåge og følge op på arbejde udført af eksterne leverandører.