Byggeri har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer, værksteder og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, f.eks. stationsmoderniseringer. Vi samarbejder også med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik. Udlejning har ansvar for aktivering af tomme lejemål i bygninger og på arealer.
Stationer

Byggeri forvalter samtlige DSB-ejede stationer på statens jernbanenet. Derudover samarbejder vi med kommuner, trafikselskaber og Banedanmark om stationernes trafikale forhold.

Projekter

Byggeri er ansvarlig for stationsmoderniseringer og renovering af DSB’s bygninger og udfører løbende en række små og større projekter i hele landet.

Udlejning

Udlejning udlejer til en bred vifte af erhverv, lige fra café og butik til lager og liberale erhverv i hele Danmark. Der er gode muligheder for lejemål i unikke og historiske rammer såsom stationer, pakhuse, tidligere værksteder, remiser, m.m. Se ledige lejemål og kontakt Udlejning for yderligere information.