Bygherre og Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer, værksteder og øvrige ejendomme. Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, f.eks. stationsmoderniseringer. Vi samarbejder også med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik.
Stationer

Bygherre forvalter samtlige DSB-ejede stationer på statens jernbanenet. Derudover
samarbejder vi med kommuner, trafikselskaber og Banedanmark om stationernes trafikale forhold.

Projekter

Entreprise er ansvarlige for stationsmoderniseringer og renovering af DSB’s bygninger og udfører løbende en række små og større projekter i hele landet.