GIS og Lejeadministration varetager DSB Ejendommes ejendomsdata og administration af lejemål. GIS sikrer drift, vedligehold og systemunderstøttet rapportering af alle relevante oplysninger om DSB’s ejendomsportefølje. Lejeadministration er ansvarlig for kontakt med DSB’s lejere.
Ejendomsdata

GIS og Lejeadministration er ansvarlig for registrering og vedligehold af alle relevante data for DSB’s ejendomsportefølje. Det er f.eks. bygninger, arealer, tekniske anlæg, arealpleje, parkeringspladser, aptering og meget mere.

Indmeldingssystemer

GIS og Lejeadministration sikrer drift og vedligehold af DSB’s systemer MobilGIS, Ejendomsserviceportalen og ticketsystem, som benyttes af interne brugere og eksterne leverandører til bestilling og indmeldinger på opgaver på ejendomsområdet.

Lejeadministration

Lejeadministration varetager og har ansvaret for DSB’s indgået lejeaftaler. Herunder kontakt vedr. lejer- og myndighedshenvendelser fx fra kommuner, fogedretten, skifteretten mv. samt spørgsmål til DSB’s ejendomsdrift.