GIS og Ejendomsdata er DSB Ejendommes dataafdeling, som sikrer drift, vedligehold og systemunderstøttet rapportering på alle relevante oplysninger om DSB’s ejendomsportefølje.
Ejendomsdata

GIS og Ejendomsdata er ansvarlig for registrering og vedligehold af alle relevante data for DSB’s ejendomsportefølje. Det er f.eks. bygninger, arealer, tekniske anlæg, arealpleje, parkeringspladser, aptering og meget mere.

Indmeldingssystemer

GIS og Ejendomsdata sikrer drift og vedligehold af DSB’s systemer MobilGIS, Ejendomsserviceportalen og ticketsystem, som benyttes af interne brugere og eksterne leverandører til bestilling og indmeldinger på opgaver på ejendomsområdet.