FM Kontraktstyring varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB’s facility management-ydelser inden for ejendomsdrift, teknisk service og togrengøring. FM Kontraktstyring er ansvarlige for tre hovedområder: Hard FM, Soft FM og Togrengøring.
Hard FM

På Hard FM-området er Aarsleff Rail A/S og ThyssenKrupp Elevator A/S leverandører indenfor de tungere ejendomsdriftsopgaver. En ny kontrakt trådte i kraft 1. oktober 2020 og løber i fem år med mulighed for
2+1 års forlængelse.

Aftalen med Aarsleff Rail A/S omfatter: teknisk vedligehold, stationsteknik, overvågnings- og servicecenter,
bygningsservice og projekter.

Aftalen med ThyssenKrupp Elevator A/S omfatter tekniske vedligehold af DSB’s elevator, rulletrapper og
handicaplifte, herunder drift, service og reparationer. Derudover indeholder aftalen udførelse af forskellige
projekter indenfor området.

Soft FM

På Soft FM-området er Coor den primære leverandør på ydelser indenfor bygningsrengøring, intern service,
kantiner, renovation, m.m. Soft FM dækker også leverandører inden for arealpleje, vagter, space management, m.m.

Togrengøring

På aftalen for Togrengøring har ISS siden 1964 været leverandør på rengøringsydelser. ISS er ansvarlig for
indvendig rengøring af tog til klargøring eller på depot.