Soft FM varetager opfølgning og kvalitetssikring af DSB’s facility management-ydelser inden for bygningsrengøring, kantinedrift, vagter, renovation og arealpleje. Her ligger også ansvaret for opfølgning på kontrakten med ISS om togrengøring.
Soft FM

På Soft FM-området er Coor den primære leverandør på ydelser indenfor bygningsrengøring, intern service,
kantiner, renovation, m.m. Soft FM dækker også leverandører inden for arealpleje, vagter, space management, m.m.

Togrengøring

På aftalen for Togrengøring har ISS siden 1964 været leverandør på rengøringsydelser. ISS er ansvarlig for
indvendig rengøring af tog til klargøring eller på depot.