DSB Ejendomme forvalter, drifter og udvikler DSB's unikke ejendomsportefølje, som bl.a. indeholder stationer, værksteder, arealer, mv. beliggende i hele Danmark.
Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme
Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme

DSB Ejendomme

Vores formål er at sikre, at vores ejendomme og stationer altid fremstår rene, vedligeholdte og velfungerende, og at vores unikke portefølje forvaltes økonomisk ansvarligt med respekt for kundernes, virksomhedens og jernbanens behov igennem en kommerciel strategi inden for udlejning, salg og projektudvikling af overflødige ejendomme.

Søren Beck-Heede
Søren Beck-Heede, Administrende direktør, DSB Ejendomsudvikling A/S, Salg- og Projektudviklingsdirektør, DSB

DSB Ejendomsudvikling A/S og Udlejning

Vi arbejder for at udvikle og sælge de af DSB’s ejendomme og arealer, som ikke længere primært anvendes til jernbaneformål. En del af porteføljen sælges gennem det 100% ejede datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

Hovedparten af vores arbejde foregår i tæt dialog med lokale myndigheder og udvalgte rådgivere, så vi sikrer optimal udnyttelse af den enkelte ejendoms beliggenhed og muligheder.

Vi arbejder løbende for at optimere DSB’s porteføjle og leverer professionel sparring til investorer og andre interessenter.

Vi udlejer tomme lokaler og ejendomme til en bred vifte af erhverv, lige fra café og butik til lager og liberale erhverv i hele Danmark. Der er gode muligheder for lejemål i unikke og historiske rammer såsom stationer, pakhuse, tidligere værksteder, remiser, m.m.

David Holkmann Olsen
David Holkmann Olsen, Chef for Bygninger og anlæg

Bygninger og anlæg

Bygninger og anlæg har ansvaret for planlægning, drift, renovering og modernisering af DSB’s stationer, værksteder og øvrige ejendomme.

Vi har ansvaret for kontraktstyring af outsourcede ydelser inden for drift og vedligehold af bygninger og tekniske anlæg.

Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB, f.eks. stationsmoderniseringer. Vi samarbejder også med myndigheder, Banedanmark og andre interessenter på projekter vedrørende kollektiv trafik.

Mikkel Helbech Hansen, Chef for GIS og Lejeadministration
Mikkel Helbech Hansen, Chef for GIS og Lejeadministration samt Soft FM

GIS og Lejeadministration samt Soft FM

GIS registrerer og vedligeholder alle data om DSB’s ejendomsportefølje. Det drejer sig f.eks. om arealer, bygninger, tekniske anlæg, målere, og meget mere som indgår i en systemunderstøttet rapportering.

GIS drifter og vedligeholder ligeledes relevante systemer til ejendomsdrift, som benyttes både internt i DSB og af eksterne leverandører inden for facility management-kontrakterne.

Lejeadministration varetager og har ansvaret for DSB’s indgået lejeaftaler. Herunder kontakt vedr. lejer- og myndighedshenvendelser samt spørgsmål til DSB’s ejendomsdrift.

Soft FM har ansvar for kontraktstyring af outsourcede ydelser inden for rengøring, kantiner, vagter, renovation og arealpleje.

Per Vestergaard Pedersen, Chef for DSB Stationsservice
Per Vestergaard Pedersen, Chef for DSB Stationsservice

Stationsservice

Per Vestergaard Pedersen er chef for DSB Stationsservice.

Stationsservice har det daglige ansvar for rengøring på stationerne samt undervejsrengøring på F/R-strækninger i på Fyn og Sjælland samt i Jylland.

Stationsservice udfører også ca. 20.000 årlige handicapassistancer på stationerne.

Organisationsdiagram DSB Ejendomme