DSB Ejendomme forvalter, drifter og udvikler DSB's unikke ejendomsportefølje, som bl.a. indeholder stationer, værksteder, arealer, mv. beliggende i hele Danmark.
Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme
Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme

DSB Ejendomme

Vores formål er at sikre, at vores ejendomme og stationer altid fremstår rene, vedligeholdte og velfungerende, og at vores unikke portefølje forvaltes økonomisk ansvarligt med respekt for kundernes, virksomhedens og jernbanens behov igennem en kommerciel strategi inden for udlejning, salg og projektudvikling af overflødige ejendomme.

Søren Beck-Heede
Søren Beck-Heede, Administrende direktør, DSB Ejendomsudvikling A/S, Salg- og Projektudviklingsdirektør, DSB

DSB Ejendomsudvikling A/S

Vi arbejder for at udvikle og sælge de af DSB’s ejendomme og arealer, som ikke længere primært anvendes til jernbaneformål. En del af porteføljen sælges gennem det 100% ejede datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

Hovedparten af vores arbejde foregår i tæt dialog med lokale myndigheder og udvalgte rådgivere, så vi sikrer optimal udnyttelse af den enkelte ejendoms beliggenhed og muligheder.

Vi arbejder løbende for at optimere DSB’s porteføjle og leverer professionel sparring til investorer og andre interessenter.

Udlejning

Udlejning har ansvaret for udlejning af erhvervslokaler og arealer – ofte med en stationsnær beliggenhed. Vi udlejer til en bred vifte af formål f.eks. kontor, butik, lager, café, kursusvirksomhed, byggeplads og parkering.  Vores mål er at sikre vores kunder et spændende udvalg af danske og internationale brands på vores stationer.

Der lægges en stor indsats i at skabe liv på stationerne, således at de fortsætter med at spille en rolle i lokalsamfundet. Vi ser en stor interesse fra både erhverv og private i at rykke ind på f.eks. nedlagte stationer, som ofte har en lokal, central beliggenhed og en arkitektonisk charme.

Vores opgaver omfatter alt lige fra fremvisning, forhandling og kontraktunderskrivelse til administration af vores ca. 3.000 lejeaftaler.

David Holckmann Olsen
David Holckmann Olsen, Chef for Bygherre og Entreprise

Bygherre og Entreprise

Afdelingerne Bygherre og Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme. Det er vores opgave at sikre, at alle stationer vedligeholdes og udvikles til gavn for mobiliteten i Danmark.

Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB og samarbejder desuden med Banedanmark, kommuner, Metro, Letbanen, myndigheder mv. om planlægning og gennemførsel af projekter som etablering af parkeringsanlæg, forbedring af adgangsveje og andre tiltag, der sikrer synergi i den kollektive trafik.

Michael Wulff, Chef for FM Kontraktstyring og Stationsservice
Michael Wulff, Chef for FM Kontraktstyring og Stationsservice

FM Kontraktstyring og Stationsservice

Vores opgave er at sikre rene, vedligeholdte og velfungerende stationer. Derudover sørger vi for, at der leveres effektive interne serviceydelser til DSB’s medarbejdere.

FM Kontraktstyring er ansvarlig for opfølgning og kvalitetssikring af DSB’s facilityydelser, der i stor udstrækning leveres af eksterne samarbejdspartnere. Ansvaret omfatter bl.a. bygningsvedligehold, teknisk service, vagtydelser, drift af kantiner, rengøring, renovation, intern service og togrengøring.

Stationsservice varetager, i samarbejde med Banedanmark, den daglige drift af DSB’s stationer med fokus på rengøring, handicapassistance og information af vore passagerer efter behov. Dertil kommer en række andre stationsspecifikke opgaver, der ligeledes bidrager til den gode kundeoplevelse.

Mikkel Helbech Hansen, Chef for GIS og Ejendomsdata
Mikkel Helbech Hansen, Chef for GIS og Ejendomsdata

GIS og Ejendomsdata

GIS og Ejendomsdata registrerer og vedligeholder alle data om DSB’s ejendomsportefølje. Det drejer sig f.eks. om arealer, bygninger, tekniske anlæg, målere, og meget mere som indgår en systemunderstøttet rapportering.

GIS og Ejendomsdata drifter og vedligeholder relevante systemer til ejendomsdrift, som benyttes både internt i DSB og af eksterne leverandører inden for facility management-kontrakterne.

Jørgen D. Rasmussen
Jørgen Dyrendal Rasmussen, Chef for Stationsservice

Stationsservice

Stationsservice har det daglige ansvar for rengøring på stationerne samt undervejsrengøring på F/R-strækninger i på Fyn og Sjælland samt i Jylland.

Stationsservice udfører også ca. 20.000 årlige handicapassistancer på stationerne.

Organisationsdiagram DSB Ejendomme

Organisationsdiagram februar 2022