Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme
Lars Gøtke, Underdirektør i DSB Ejendomme

Om os

Med Danmarks måske mest varierede og unikke ejendomsporteføjle, kan vi tilbyde salg og udlejning af ejendomme og arealer med en central beliggenhed over hele Danmark.

Vores formål er at sikre, at DSB´s ejendomsportefølje forvaltes på den mest økonomisk fordelagtige måde og samtidigt er med at til fremme bæredygtig vækst og mobilitet for danskerne.

Søren Beck-Heede
Søren Beck-Heede, Administrende direktør, DSB Ejendomsudvikling A/S, Salg- og Projektudviklingsdirektør, DSB

DSB Ejendomsudvikling A/S

Vi arbejder for at udvikle og sælge de af DSB’s ejendomme og arealer, som ikke længere primært anvendes til jernbaneformål. En del af porteføljen sælges gennem det 100% ejede datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

Hovedparten af vores arbejde foregår i tæt dialog med lokale myndigheder og udvalgte rådgivere, så vi sikrer optimal udnyttelse af den enkelte ejendoms beliggenhed og muligheder.

Vi arbejder løbende for at optimere DSB’s porteføjle og leverer professionel sparring til investorer og andre interessenter.

Jan Joensen
Jan Joensen, Chef for Udlejning

Udlejning

Udlejning har ansvaret for udlejning af erhvervslokaler og arealer – ofte med en stationsnær beliggenhed. Vi udlejer til en bred vifte af formål f.eks. kontor, butik, lager, café, kursusvirksomhed, byggeplads og parkering.  Vores mål er at sikre vores kunder et spændende udvalg af danske og internationale brands på vores stationer.

Der lægges en stor indsats i at skabe liv på stationerne, således at de fortsætter med at spille en rolle i lokalsamfundet. Vi ser en stor interesse fra både erhverv og private i at rykke ind på f.eks. nedlagte stationer, som ofte har en lokal, central beliggenhed og en arkitektonisk charme.

Vores opgaver omfatter alt lige fra fremvisning, forhandling og kontraktunderskrivelse til administration af vores ca. 3.000 lejeaftaler.

Stationer

Niels A. Dam
Niels A. Dam, Chef for Bygherre & Entreprise

Bygherre & Entreprise

Afdelingerne Bygherre & Entreprise har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme. Det er vores opgave at sikre, at alle stationer vedligeholdes og udvikles til gavn for mobiliteten i Danmark.

Vi bistår med prioritering, koordinering og gennemførsel af bygge- og anlægsopgaver på tværs i DSB og samarbejder desuden med Banedanmark, kommuner, Metro, Letbaner, myndigheder mv. omkring planlægning og gennemførsel af projekter som etablering af parkeringsanlæg, forbedring af adgangsveje og andre tiltag, der sikrer synergi i den kollektive trafik.

Michael Wulff, Chef for FM Kontraktstyring og Stationsservice
Michael Wulff, Chef for FM Kontraktstyring og Stationsservice

FM Kontraktstyring og Stationsservice

Vores opgave er at sikre rene, vedligeholdte og velfungerende stationer. Derudover sørger vi for, at der leveres effektive interne serviceydelser til DSB’s medarbejdere.

FM Kontraktstyring er ansvarlig for opfølgning og kvalitetssikring af DSB’s facilityydelser, der i stor udstrækning leveres af eksterne samarbejdspartnere. Ansvaret omfatter bl.a. bygningsvedligehold, teknisk service, vagtydelser, drift af kantiner, rengøring, renovation, intern service og togrengøring.

Stationsservice varetager, i samarbejde med Banedanmark, den daglige drift af DSB’s stationer med fokus på rengøring, handicapassistance og information af vore passagerer efter behov. Dertil kommer en række andre stationsspecifikke opgaver, der ligeledes bidrager til den gode kundeoplevelse.

Organisationsdiagram DSB Ejendomme