Ryparken station
Ryparken station

Den 17. juni 2015 blev Ryparken Station indviet efter at den i en længere periode havde gennemgået en omfattende fornyelse.

Hovedbygningen, der har stået tom i 10 år og gjorde stationsindgangene stort set usynlige, er blevet fjernet og der er i stedet anlagt en stor forplads under jernbanebroerne, som har åbnet stationen op mod omgivelserne.

Pladsen har fået en ny granitbelægning og rummer nu en ny cykel-ø med plads til 250 cykelstativer. Derudover vil der blive opstillet 40 bycykler.

For at gøre skiftet mellem Farumtogene og Ringbanen bekvemt, er der blevet etableret en lukket glasgang, der forbinder de to trappeadgange til perronerne. Glasgangen er udsmykket med en ca. 20 m lang frise, der viser vejrfænomener som f.eks.nordlys og lyn. Valget af netop denne udsmykning skyldes, at DSB lægger vægt på inddragelse af lokale aktiviteter i stationernes udsmykninger og med Danmarks Meteorologiske Institut som nabo var et samarbejde oplagt. Det er DMI, der finansierer udsmykningerne, som vil skifte med få års mellemrum gennem de kommende 10 år.

Trappehusene er også blevet istandsat og har fået nye udvendige beklædninger. Indvendigt er kaklerne og gulvene blevet afrenset efter at trapperne har fået fjernet den gamle gummibelægning på skifertrinnene. Desuden er der skabt mere komfortable venteforhold ved hjælp af afskærmning mellem trappehusene og perroner samt ekstra læskærme på perronerne

Sidst, men ikke mindst, er perrontagene er blevet renoveret og har fået nye loftsbeklædninger og ny belysning. Al belysning på stationen, såvel på perroner som på forplads, er blevet udskiftet til LED. Det giver bedre lys og reducerer samtidigt energiforbruget.

Tilbage