Campuscafé i Vordingborg

Et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Realdania og DSB Ejendomme har ført til åbningen af en campuscafé på Vordingborg station. Næste skridt er etablering af musikøvelokaler i kælderen, så lokale talenter kan mødes og spille musik sammen.

Campuscaféen er et mødested for unge, hvor de kan lave lektier sammen, øve musik, hygge sig og ellers hygge sig sammen.

“Vores ønsker for Campus Caféens fremtid er, at den fortsat vil udvikle sig og vokse. Vi er netop i gang med at planlægge udvidelser, og vi har fået en masse gode idéer fra de unge i vores bestyrelse og i lokalområdet – så det er bare med at føre dem ud i livet,” fortæller Sarah Lindahl Nielsen fra Ungebestyrelsen i Vordingborg.

”Vi kan se, at det bestemt ikke er umuligt at genaktivere tomme stationsbygninger. Vores lejere illustrerer på bedste vis, hvordan lokale aktører – hvad enten det er kommuner, private, virksomheder eller foreninger – ser potentiale i at stationsbygningerne danner de fysiske rammer om projekterne, der dermed leje sig på stationen skaber nyt liv på stationerne, forklarer ” Jeppe Erikstrup Møller, projektleder i DSB Ejendomme.

Realdania har støttet initiativet med 7,8 mio. kr. fra deres kampagne ”Hovedbyer på forkant.”

Fakta:

  • Vordingborg kommune har lejet de tidligere Kort & Godt-lokaler på Vordingborg station.
  • Kommunes unge blev fra starten inddraget i indretningen af campuscaféen.
  • Hver dag passerer ca. 2.000 studerende Vordingborg station.
  • Vordingborg kommune er i gang at udvikle det omkringliggende område i projektet “Gang i Hovedgaden”.

SYMB har skabt Byens Hus

Den socialøkonomiske virksomhed, SYMB, flyttede ind på Kalundborg station i starten af 2019, hvor de overtog det tidligere billetsalg og ventesal. SYMB har skabt et Byens Hus, som er et borgerdrevet mødested og fællesskab for alle borgere i Kalundborg.

SYMB er for børnefamilier, studerende, tilflyttere, unge, ældre, iværksættere, kort sagt alle der har lyst til at engagere sig i lokalsamfundet. Her er frivillige med til at etablere forskellige typer af fællesskaber, lige fra folkekøkkener til kreative værksteder.

“Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud,” skriver SYMB på sin hjemmeside.

”SYMB passer perfekt ind på Kalundborg Station. De skaber liv og aktivitet på stationen, og samtidig arbejder de målrettet på at engagere og skabe relationer til byen, hvilket er en styrke for projektets forankring i lokalsamfundet,” siger underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl.

Genbrug i Fredericia

Nyt er yt!

I starten af 2019 flyttede KFUM’s Sociale Arbejde ind på Fredericia station. Her åbnede de den første butik under et nyt koncept ”GENBRUGT”.

KFUM’s Sociale Arbejde har i forvejen en række genbrugsbutikker, som er lokalt forankrede. Det nye koncept adskiller sig ved at skabe indtjening til KFUM’s Sociale Arbejde med fokus på projekter i hele Danmark og tværs af fokusområder, f.eks. hjemløse, misbrugere, trængte børnefamilier og psykisk syge.

Det er planen, at KFUM’s Sociale Arbejde åbner yderligere ni butikker i på DSB-stationer i hele Danmark, f.eks. på Vojens station som nu også lægger lokaler til en ny Genbrugt.

“Bæredygtighed er omdrejningspunktet for ”Genbrugt”, og det er en forståelse af bæredygtighed i flere dimensioner. Ikke nok med at et billetkontor nu bliver genbrugt. Det handler også om social bæredygtighed, ressource- og miljømæssig bæredygtighed, lokal bæredygtighed, bæredygtighed i by-rummet og den medmenneskelige bæredygtighed.

Overskuddet fra Genbrugt går til indsatser for børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, der på forskellig vis har brug for hjælp, støtte og omsorg,” skriver KFUM’s Sociale Arbejde på deres hjemmeside.