Horsens godsbaneareal projektudvikling
Helhedsplan for godsbanen i Horsens klar
Helhedsplan for godsbanen i Horsens klar

DSB og Horsens Kommune sætter turbo på udviklingen af 10 ha Godsbane. Den første lokalplan ventes klar i julen 2018. De første byggeretter ventes solgt i 2019.

Ejendomsudvikling A/S (EU) ejer de gamle godsbanearealer og værkstedsarealer i Horsens. Arealerne blev udvidet sidste år ved det lille magelæg med Banedanmark.

Horsens er en booming city. Nu sætter Salg og Projektudvikling (SP) arealerne i spil. Derudover har Bygherre og Entreprise (BE) en pendlerparkeringsplads, en cykelparkeringsplads, en stationsbygning, en busterminal og et posthus i området. EU ejer 100.000 m² grus- og lavbundsareal midt i Horsens. I dag er det delvist udlejet til 2 kolonihaver og Arriva.

Helhedsplanen er udført efter udbud af et hold arkitekter, byplanlæggere og landskabsarkitekter. Det er Skala, Urban Power og Schønherr. BE har været inddraget fra udbudsfasen for at varetage helheden og pendlertrafikken i området.

Helhedsplanen håndterer Stationsbygning og busterminal så de gode sammenhænge for omstigning bevares og perrontunnelen eventuelt kan ledes op bag stationsbygningen. Trafikken ind til pendlerparkering og busterminal er varetaget sådan, at de mange trafikanter til den nye bydel ikke hindrer vores passagerer i at nå frem til stationen.

Helhedsplanen består af en karreby i varierende højder til ca. 1500 boliger eller et mix af boliger og kontorer. På kommunens initiativ indgår en børneinstitution, en multihal, en dagligvarebutik og et kollegium i planen. Efter SPs initiativ får området en bebyggelsesprocent på 150, parkering i gaderne og i kommunens parkeringshus. Materialeholdningen ventes at blive i en høj klasse som vist på visualiseringen. Den banetypiske næringsfattige natur indarbejdes langs æblestien mellem bane og bydel.

I skrivende stund ventes det, at Kommunalbestyrelsen sender helhedsplanen i offentlig høring i juni forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og en etapelokalplan. SP kan nu påbegynde en indkredsning af strategier for byggemodning og salg.

Tilbage