Modernisering af Holte Station
Modernisering af Holte Station

I april  2016 stod Holte Station færdig efter at have gennemgået en større modernisering.

Indgangsbygningen, der tidligere forbandt stationsbygningen fra 1864 med det gamle posthus, er blevet fjernet. Dermed har stationsbygningen, som er erklæret bevaringsværdig, fået en mere markant fremtoning i bybilledet og der er samtidigt åbnet op for en smuk udsigt til Vejlesø.

Som erstatning for den gamle indgangsbygning har DSB Ejendomme etableret en ny forplads med en glasbygning, der giver adgang til tunnel og perroner. Forpladsen er indrettet med ny granitbelægning, der matcher det øvrige stationsområdet og der er også lavet en ny handicaprampe.

Tilbage