Nordhavnsvejsprojektet og Helgoland
Nordhavnsvejsprojektet og Helgoland

Siden 2010 har Københavns Kommunes byggeri af den nye vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Strandvænget – kaldet Nordhavnsvejprojektet – har bevirket, at DSB’s værksted på Helgoland er blevet nabo til en stor byggeplads.

 

I byggepladsen indgår en del af det areal, der tidligere var DSBs værkstedsområde. I den forbindelse har 2 ældre DSB-boliger veget pladsen, ligesom 3 opstillingsspor er blevet nedlagt. DSB kan ikke undvære disse spor, så der er etableret 3 nye spor i den sydlige ende af værkstedsområdet. Det har medført, at et af DSBs store tankanlæg også måtte flyttes.

Den ind imellem noget støjende nabo (Nordhavnsprojektet) flytter også en del rundt på adgangsvejen til DSBs værksted. Den oprindelige plan med etablering af en indkørsel via en rampe i den vestligste ende af værkstedet blev ændret, da Københavns Kommune og regeringen i sommeren 2014 besluttede, at tunnelen nu skal forlænges til Nordhavnen. Projektet former sig efterhånden, og nu bliver indkørslen efter alt at dømme placeret tæt ved den nuværende.

Aktuelt flyttes der en del rundt med indkørslen på grund af pæleramning samt grave- og nedrivningsarbejder. Dette er en daglig udfordring der håndteres på bedste vis af medarbejdere, varetransporter og gæster til værkstedet.

I starten af projektet indgik DSB og Københavns Kommune en principaftale om håndtering af følgerne af Nordhavnsvejprojektet. Efterfølgende da projektet i 2014 blev ændret har kommunen i stedet for valgt at ekspropriere sig til arealer, byggeplads og retten til at flytte kabler på DSBs ejendom.

Efter planen skal Nordhavnsvejforbindelsen åbne ved udgangen af 2016.

Tilbage