DSB tester affaldssortering i Vejle og Roskilde
DSB tester affaldssortering i Vejle og Roskilde

Vil kunderne sortere affald på stationerne i Vejle og Roskilde? Det vil DSB undersøge, og derfor har man nu startet et pilotprojekt med fraktionsskraldespande på perronerne og i forhallerne på de to stationer.

I de nye skraldespande skal kunderne sortere affaldet med indkast i to spande: restaffald og plast/metal. Plast og metal samles altså i samme spand og eftersorteres efterfølgende på affaldsanlægget. Der er ligeledes sat pantkraver på flere af skraldespandene, så kunderne kan give deres pant videre til flaskesamlere.

De nye skraldespande erstatter de eksisterende skraldespande, som sendes på lager til senere genbrug. Da de nye skraldespande er større og altså har to fraktioner, har man valgt at reducere antallet af skraldespande på både Vejle og Roskilde stationer. I Vejle har man således sendt 34 gamle skraldespande på lager og erstattet dem med 12 nye fraktionsskraldespande. På Roskilde station har 18 nye fraktionsskraldespande erstattet 57 gamle.

Kunderne giver ofte udtryk for, at de gerne vil sortere affaldet, men at det skal være nemt og intuitivt. I januar spørger DSB derfor kunderne om tiltaget for at få feedback på design og placering af skraldespandene. Derudover vil DSB løbende gennemgå affaldet i fraktionerne for se, om fraktionerne er godt nok sorterede til at kunne sendes til genanvendelse.

Projektet løber foreløbigt et år, og er et skridt imod DSB’s bæredygtighedsmål om 90% genanvendelse af alt affald i 2030.

Tilbage