Teknisk registrering i hele landet
Kæmpeprojekt i gang i hele Danmark
Kæmpeprojekt i gang i hele Danmark

For at opnå en mere effektiv drift- og vedligeholdelsesstyring af de tekniske anlæg som er installeret på stationer og i stationsbygninger, har Kontraktstyring/Hard FM i DSB Ejendomme igangsat et projekt med at få alle anlæggene GIS-registreret.

Der skelnes mellem 2 overordnede grupper af tekniske anlæg:

  • Stationsteknisk udstyr betegnes som det udstyr, der benyttes i forbindelse med transport af togpassagerer. Det vil sige udstyr som billetautomater, højtalere, rejsekort validatorer, informationsskærme, handicaplifte osv.
  • Bygningstekniske anlæg betegnes som det udstyr, der anvendes i forbindelse med drift af de enkelte bygninger og arealer. Det vil sige udstyr som rulletrapper, elevatorer, porte, automatiske døre, brandalarmering, adgangskontrol, overvågningsudstyr, vand- og varmeanlæg, ventilation, varmetæpper osv.

De fleste anlæg er allerede registreret i DSB’s systemer, men ikke mange af dem er registreret i GIS-systemet. Når anlæggene er registreret i MobilGIS (DSB’s geografiske informationssystem), får man præcise informationer om, hvor de er placeret i geografien sammen med billeder og nogle stamdata på anlæggene.

Disse informationer giver både DSB Ejendomme og samarbejdspartnere nogle fordele, som gør alle i stand til at blive både bedre og hurtigere til at håndtere administration, vedligehold og økonomi på de enkelte anlæg. Desuden har man på den måde hele tiden fuldt overblik over mængde, typer og installationssteder på anlæggene og de informationer er især vigtige i forbindelse med udbud og drift af FM (facility management) aftaler.

Projektet er i udbudsfasen nu og det forventes, at der vælges leverandør ultimo juni. Registrering af anlæggene starter op umiddelbart efter sommerferien og forventes afsluttet i juni 2019 og omfatter ca. 300 stationer.

Registrering af tekniske anlæg i lejeboliger og på værksteder gennemføres i andet regi og er ikke omfattet af dette projekt.

Tilbage