• Høje Taastrup station efter renovering
  • Høje Taastrup station før renovering
  • Høje Taastrup station efter renovering
  • Høje Taastrup station før renovering
  • Høje Taastrup station efter renovering
  • Høje Taastrup station før renovering
Høje Taastrup station har fået et tiltrængt løft
Høje Taastrup station har fået et tiltrængt løft

Stationsbygningen på Høje Taastrup station har fået et tiltrængt løft og fremstår nu lysere og mere indbydende for kunderne.

Se fotos fra før og efter renoveringen i galleriet.

DSB har stort fokus på kundernes tryghed og oplevelse på stationerne. Tryghed skabes af liv og lys, men tryghed skabes også af arkitektur og af rengøring- og vedligeholdelsesstandarden på den enkelte station.

DSB Ejendomme har i den forbindelse arbejdet sammen med bl.a. Gottlieb Paludan Architects for at skabe en mere moderne, forenklet og tryg station i Høje Taastrup. Stationen er knudepunkt for S-tog, regionaltog og bustransport og har dagligt ca. 19.000 passagerer.

Belysning
Et af hovedgrebene i moderniseringen var et nyt belysningskoncept for hele forhallen. Den tidligere belysning i selve stationsbygningen gav en ujævn belysning med store lyskontraster og dermed mørke områder i forhallen. Med den nye belysning blev der valgt en løsning, som er indbygget i loftet, så man lettere kan overskue hele rummet.

Den nye belysning skaber generelt bedre lys, som understreger bygningens åbenhed og giver et inviterende udtryk. Sammen med stationens udadvendte funktioner, såsom kiosk og café, bidrager lyssætningen positivt til kundernes generelle tryghedsoplevelse.

Vedligehold og ekstra renhold
En anden del af moderniseringen bestod i en simpel, men effektiv hovedrengøring. Ved at fjerne klistermærker, tyggegummi, dugemøg og graffiti blev stationen generelt mere indbydende, og det får forhåbentligt kunderne til at værne mere om de nye forhold.

Høje Taastrup station har gennem årene haft løbende udbedringer, hvor der i malerarbejdet er blevet brugt forskellige nuancer af samme farve. Dette fik stationen til at fremstå med et slidt og rodet indtryk. Nu er der blevet malet med samme farve både i den indvendige forhal og facaden ud mod busholdepladserne, hvilket giver et mere sammenhængende og indbydende stationsrum.

Herudover er der også foretaget udbedringer og malerarbejde på de tre indvendige trappeværn. Loftspladerne er blevet udskiftet og monteret med en akustikfilt, der giver en mere behagelig rumklang.

Høje Taastrup stations vartegn er de tre karakteristiske buer, hvor bus-portalens store hvælv strækker sig ud over gaderummet. Portalen fremstod slidt med både graffiti og alger. Den er nu blevet afrenset, repareret, og anti-graffitibehandlet. Herudover er der blevet opsat et nyt stort DSB-skilt med lys i. Det velkendte logo ses tydeligt på afstand og byder folk velkommen til stationen.

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: AFRY (ÅF)
Entreprenører: Karl A. Hansen Entreprise, Lindpro, Hans Henning Nielsen, Malerfirmaet S.V. Fischer, ISS, Kemp & Lauritzen
Bygherre/projektleder: DSB Bygherre & Entreprise, Erling Ø. Samuelsson

Tilbage