Carsten Niebuhrs Gade bliver et af de første projekter inden for kommerciel ejendomsudvikling
DSB får grønt til lys kommerciel ejendomsudvikling
DSB får grønt til lys kommerciel ejendomsudvikling

Folketinget vedtog 19. marts et lovforslag, der betyder, at DSB får større frihedsgrader til at udvikle ejendomsporteføljen. Med lovændringen får DSB’s datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S mulighed for at deltage i projektudviklingen, opførelsen og efterfølgende ejerskab af ejendomsprojekter. 

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:
”Det er en stor og vigtig beslutning for DSB. I dag må vi kun sælge byggeretter. Det giver gode penge i kassen, men det er engangsindtægter. Når vi får mulighed for at tage ejerskab til flere led i værdikæden for kommerciel ejendomsudvikling, kan vi sikre DSB en varig indtjening på udlejningsejendomme eller en højere pris ved salg af en nyopført ejendom.”

DSB’s primære opgave er togkørsel, og det vil det også være i fremtiden. DSB ejer arealer, som det er muligt at udvikle eller sælge, og det giver i fremtiden mulighed for øgede indtægter, som igen kan komme kunderne og den danske stat til gode i form af mindre statsstøtte eller lavere billetpriser.

“Vi går en utrolig spændende fremtid i møde. DSB får mulighed for at gå ind i et helt nyt forretningsområde med et betydeligt potentiale og mulighed for en større og samtidig mere stabil indtjening på ejendomsområdet end i dag,” siger Jes Transbøl.

Tætte partnerskaber
DSB Ejendomsudvikling kommer ikke til at gennemføre ejendomsudvikling alene, men vil søge tætte partnerskaber med erfarne og etablerede udviklere og investorer:

“Ved hvert projekt kommer vi til at indgå partnerskab med én eller flere private investorer. Vi kommer alene til at levere byggeretterne, mens investorerne indskyder kapital i et fælles projektselskab. DSB’s risiko er således begrænset til byggeretterne, og de nye muligheder giver på den måde ikke risici for togforretningen. De private investorer vil typisk være pensionskasser og projektudviklingsselskaber. DSB Ejendomsudvikling må højest have en ejerandel på 50 procent.”

De første og mindre projekter, som DSB forventer at starte med, er ved Grønttorvet i Valby og Carsten Niebuhrs Gade bag Københavns Hovedbanegård, hvor DSB ejer nogle mindre arealer, der ikke længere indgår i jernbanedriften.

Lovforslaget har effekt fra den 1. maj 2019.

Tilbage