Næste skridt i udviklingen af Jernbanebyen®
Næste skridt i udviklingen af Jernbanebyen®

Mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen ligger Jernbanebyen®, et 365.000 m2 stort byudviklingsområde, som grundejerne, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S, over de kommende år udvikler til en ny, markant bydel midt i København.

Den nye bydel skal rumme alt det, man forbinder med en moderne bydel i dag: Boliger, erhverv, detailhandel, skole, institutioner, kollektiv trafik, sports- og fritidsfaciliteter og et særligt fokus på større grønne, rekreative arealer, der understøtter det aktive fællesskab mellem beboerne.

Kom med ideer og besøg området
Første skridt i udviklingen af Jernbanebyen er en ”åben idefase”, hvor borgere, foreninger og alle andre interesserede kan give deres besyv med i udviklingen af Jernbanebyen. Man kan indsende forslag frem til 28. september.

Efterfølgende afholdes der 2. og 3. oktober ”Jernbanebydage” hvor alle interesserede kan deltage i bydelsvandringer, få en snak med grundejerne og besøge Jernbanebyens bydelsværksted, hvor alle indsendte idéer udstilles.

Arkitektkonkurrence på trapperne
I tæt dialog med blandt andet Københavns Kommune igangsætter DSB Ejendomsudvikling og Freja ejendomme i efteråret en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Jernbanebyen i form af et parallelopdrag mellem fem tværfaglige arkitektteams. Helhedsplanen kommer til at fastlægge de overordnede strukturer og anvendelsesmuligheder for området, hvilket senere vil blive konkretiseret i en eller flere lokalplaner. Helhedsplanen vil blandt andet muliggøre nyt byggeri og transformation af en del af de eksisterende DSB-bygninger.

Helhedsplan konkurrencen afsluttes i 2021. Herefter udarbejdes der en helhedsplan for Jernbanebyen, og lokalplanlægning igangsættes. Der vil også i dette forløb blive afholdt en række arrangementer, hvor borgere og alle andre interesserede kan deltage og give deres besyv med.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om projektet på www.jernbanebyen.dk. Det er også her, du kan se, hvordan du indsender forslag til fremtidens Jernbanebyen og holde sig opdateret om programmet for “Jernbanebydage”.

Tilbage