Birkerød Station får et løft
Birkerød Station får et løft

Birkerød station blev genindviet lige før jul 2016 efter en større stationsmodernisering.

Det gamle trappehus ved spor 2/3 er blevet fjernet og det samme er perrontaget og det gamle venterum fra 1930erne. I stedet har DSB Ejendomme opført et nyt glastrapperum med venterum samt nyt højere perrontag.

 

Samtidigt har både trappeadgangene til tunnelen og perronen har fået nye beklædninger, ligesom der er etableret ny LED belysning i tunnel og trappehuse.

Et særligt fokusområde har været etablering af bedre parkeringsforhold for både cykler og biler.

Til det formål er godspakhuset blevet nedrevet for at give plads til en ny overdækket cykelparkering til 110 cykler og en åben cykelparkering med plads til 160 cykler.

Pendlere i bil er blevet tilgodeset med en udvidelse af bilpendlerparkeringen på vestsiden af banen med yderligere 50 pladser.

Både cykel- og bilparkering er etableret i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Tilbage