Jernebanebyen
Jernbanebyen®: København tættere på ny bydel
Jernbanebyen®: København tættere på ny bydel

Med godkendelsen af KP19 for Københavns Kommune 27. februar 2020, er København nu kommet tættere på at få en grøn, moderne bydel. Nu kan grundejerne, DSB Ejendomme og Freja ejendomme, tage de næste skridt frem mod at realisere visionerne for Jernbanebyen® på et 400.000 kvm stort areal.

I tæt samarbejde med blandt andet Københavns Kommune planlægger DSB Ejendomme og Freja Ejendomme en konkurrence om en helhedsplan for Jernbanebyen senere i 2020. Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede konturer og anvendelsesmuligheder for området, som senere vil blive konkretiseret i en eller flere lokalplaner. Det vil muliggøre nyt byggeri og transformation af en del af de eksisterende DSB-bygninger.

Jernbanebyen skal rumme boliger med blandede ejerformer og størrelser, der skal bidrage til diversiteten blandt bydelens beboere, varieret detailhandel, erhverv, kommunale institutioner og skole, boldbane samt kollektiv trafik.

– Der skal bygges en ny bydel fra bunden, og vi ønsker at sætte barren højt fra starten, og vi håber og tror på, at Jernbanebyen bliver et tilløbsstykke, der ikke kan sammenlignes med andre bydele i København. Vi forestiller os en bydel baseret på bæredygtige og klimavenlige principper, hvor det grønne og aktive fællesskab er i højsædet. Jernbanebyen skal være en urban, grøn bydel med grønne områder, hvor bydelens forskelligartede kvarterer bindes sammen via sti- og cykelforbindelser, siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme.

Såvel beboere som ansatte i Jernbanebyen kommer til at nyde godt af en optimal placering i forhold til både Metro og S-tog, og områdets nærhed til kollektiv trafik betyder, at biltrafikken vil blive minimeret i Jernbanebyen. Med fælles, centralt placerede P-anlæg vil færre parkerede biler optage mindre af byens rum, og i stedet vil der skabes plads til byliv og aktiviteter.

Jernbanebyen skal også rumme detail og erhverv, der kan nyde godt af den centrale placering i København med metro, S-tog og hovedbanegården i umiddelbar nærhed.

– Vi ser gerne, at Jernbanebyen bliver et sted, hvor beboere og erhvervsliv kan få mere gavn af hinanden. Måske virksomheder kunne åbne op for kantine, møderum eller fitnessrum til områdets beboere, og virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Jernbanebyen kunne få gensidig gavn af hinanden i forhold til skolepraktik, temaundervisning og andre typer samarbejder, siger Søren Beck-Heede fra DSB Ejendomsudvikling.

Et sted i Jernbanebyen har man allerede taget hul på de ideer og er ved at føre dem ud i livet. I de gamle trælader i bunden af Otto Busses Vej finder man BaneGaarden – hovedstadens nye, grønne fyrtårn.

CPH Village, som står bag studieboligerne på Refshaleøen, flytter også ind i de grønne områder på Otto Busses Vej, hvor de vil bygge en studielandsby. Studieboligerne bliver bygget i træ, og landsbyen skal udvikles i harmoni med området.

Tilbage