Skole colourbox
Københavns Kommune genhuser skole på Otto Busses Vej
Københavns Kommune genhuser skole på Otto Busses Vej

Københavns Kommune og DSB Ejendomme har indgået en aftale om et lejemål på 9.000 m2 på Otto Busses Vej i København fra september 2018.

Oehlenschlægersgades Skole på Vesterbro i København rykker for en kort periode teltpælene op og flytter til Otto Busses Vej, mens skolen skal udbygges og gennemgå en omfattende renovering.

Mens byggeriet står på, er det kun cirka halvdelen af skolens elever, der kan være på skolen. Resten bliver genhuset uden for skolen. Det forventes, at det i første etape er indskolingen og fritidshjemmet, der skal genhuses. Mens det i anden etape er mellemtrin og udskoling.

Hos DSB Ejendomme er der hos underdirektør Jes Transbøl stor glæde over den nye lejer:

”I Oehlenschlægersgades Skole har vi fået en spændende og usædvanlig lejer, og jeg er sikker på, at de vil tilføre området en god energi. Københavns Kommune har lejet 9.000 m2, og det ligger i et attraktivt område med grønne arealer i yderkanten af vores ejendom på Otto Busses Vej på Vesterbro. DSB Ejendomme arbejder i øjeblikket på at få flere arealer i det område af Otto Busses Vej i spil med midlertidige udlejninger, og vi er allerede i dialog med et par stykker,” siger Jes Transbøl

Københavns Kommune planlægger at bygge en midlertidig genhusningsskole af pavilloner på arealet. Desuden bliver der anlagt udearealer, der passer til skolens og fritidshjemmets behov. Lejemålet starter i midten af september og afsluttes fem år senere. Skolens genhusning i de midlertidige pavilloner forventes at vare 2,5 til 3 år.

For at få plads til at bygge den midlertidige skole, har DSB som en del af aftalen forpligtet sig til at rive det tidligere malerværksted ned.

Tilbage