Salg på Blushøjvej nyhed
Salg af arealer på Blushøjvej
Salg af arealer på Blushøjvej

DSB Ejendomsudvikling har solgt størstedelen af det ca. 22.500 m² store areal beliggende på Blushøjvej, langs banen ved gamle Ellebjerg station i København. I dag er der blot ca. 1.600 m² areal tilbage.

De fleste af DSB’s salg af grunde og bygninger er altid spændende i den forstand, at der ofte er situationer og ting, der skal tages højde for inden et salg, hvilket også har været tilfældet for salgene på Blushøjvej.

Arealet var nemlig forinden udlejet til bl.a. parkering, autoophug og div. små værksteder, derudover blev det også brugt som losseplads for folk, som fandt det lettere at læsse deres gamle sofaer, komfurer, byggeaffald, reservedele og sågar en gammel og ødelagt campingvogn af. I ly af træer og buskads var også resterne af DSB’s anvendelse på arealet for mange år tilbage, herunder gamle rådne sveller og trykflasker.

For at få arealet til at fremstå som et attraktivt salgsareal blev lejerne opsagt, skure og garager nedrevet, affald fjernet, træer og buskads fældet og til sidst arealet indhegnet. Dog inden nedrivning af to af DSB’s gamle garager valgte en romalejr på 40-50 personer at slå sig ned og benytte den ene garage til overnatning og den anden garage som toilet, og dermed var endnu en oprydning på sin plads.

Og til det helt store spørgsmål, hvad med økonomien? Førnævnte oprydninger, nedrivning, indhegning mv. beløb sig til ca. kr. 1.500.000. Ca. 20.900 m² af arealet er solgt til anvendelse/opførelse af bl.a. parkering, industrikøkken og self-storage til en købesum pålydende kr. 43.750.000, og den bogførte værdi for det samlet areal ved det første salg udgjorde ca. kr. 14.700.000. Til sidst skal det nævnes, at der spares kr. 15.000/år i driftsabonnement til ISS ved at arealerne er solgt.

I runde tal betyder det, at DSB har tjent ca. kr. 27.500.000 på salgene af Blushøjvej indtil videre.

Tilbage