Carsten Niebuhrs Gade bliver et af de første projekter inden for kommerciel ejendomsudvikling
Første projekt med kommerciel ejendomsudvikling på vej
Første projekt med kommerciel ejendomsudvikling på vej

Med ændringen af DSB-loven pr. 1. maj i år har DSB fået mulighed for at deltage i projektudvikling af egne ejendomme og arealer. Efter sommerferien startes det første projekt op, og det ligger på Carsten Niebuhrs Gade 10 i det centrale København.

For de mange tusinde togpassagerer, der dagligt kører ind og ud af Københavns Hovedbanegård, vil området omkring Carsten Niebuhrs Gade være kendt terræn. Det er blandt andet i dette område, at Tivoli Hotel, SEB Bank og Rigsarkivet har til huse, og med opstart af det første projekt inden for kommerciel ejendomsudvikling sætter DSB fart på en yderligere udvikling af det attraktive område helt centralt i København.

Området gennemgår i øjeblikket en historisk transformation fra erhvervsdistrikt til et moderne byområde med kontorer, hoteller og ejer- og almennyttige boliger, og i dette koncept passer DSB’s visioner for udviklingen af arealet godt ind, og underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:

”Vi vil med projektet understøtte Københavns Kommunes visioner om et tilgængeligt og grønt område. Det vil byde på en ny spændende sydvestvendt pladsdannelse med fokus på grønne og rekreative arealer. Vi vil være med til at åbne området op for københavnerne og byde på nyt liv i det tidligere erhvervsdistrikt med et grønt strøg parallelt med banelegemet. ” siger Jes Transbøl.

I projektet kan i alt opføres ca. 25.275 m2., heraf 10.775 m2 bolig, 8.500 m2 almene boliger, 5.000 m2. kontor, 1.000 m2. detail, som forventes at stå færdigt i 2023.

“Vi går nu en utrolig spændende fremtid i møde. Med kommerciel ejendomsudvikling har DSB nu fået mulighed for at gå ind i et helt nyt forretningsområde, hvor der på sigt er et betydeligt potentiale for en langt større og samtidig mere stabil indtjening end i dag. Vi har således nået en meget vigtig milepæl i forhold til at understøtte strategien om et markedsorienteret DSB i 2030”, siger Jes Transbøl.

DSB kommer til at levere byggeretterne til projektet, mens investorer vil skulle indskyde kapital til selve udviklingen af ejendommen, og derfor er DSB’s risiko begrænset til selve byggeretterne, og der er derfor ingen risiko for selve DSB’s kerneforretning: nemlig at køre tog.

Tilbage