nyt værksted i næstved
DSB køber gods ved Næstved
DSB køber gods ved Næstved

DSB har indgået en betinget købsaftale om godset Fladsågård, som ligger ca. 10 km syd for Næstved på Sjælland, og her skal et af DSB’s nye centralværksteder bygges.

Grunden er 354 hektar, hvilket svarer til 3,6 mio. m2 eller ca. 500 fodboldbaner. Den betingede aftale løber frem til oktober 2019, og indtil da skal DSB afklare en række forhold, f.eks. om jordbundsforholdene er gode nok til at bygge værksted på.

Det nye værksted skal anvendes til nye elektriske lokomotiver, ny-indkøbte togvogne og eksisterende dobbeltdækkervogne. Det er forventet, at det nye værksted vil stå klar i 2024.

Tilbage