Et skridt nærmere en ny bydel i Aarhus Midtby
Et skridt nærmere en ny bydel i Aarhus Midtby

En udviklingsgruppe bestående af DSB Ejendomsudvikling, MT Højgaard, Pension Danmark og Aarhus Kommune fremlægger vision for en helhedsplan, der skitserer mulighederne for en overdækning af banegraven og etablering af en ny, grøn og bilfri bydel midt i Aarhus.

Arbejdet med helhedsplanen blev påbegyndt, efter at Aarhus Kommune i september sidste år besluttede at indgå i et projektsamarbejde med DSB Ejendomsudvikling, Pension Danmark og MT Højgaard med henblik på i fællesskab at sondere mulighederne for at overdække banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro. Med den centrale placering midt i Aarhus og som trafikknudepunkt, hvor tusinder af mennesker færdes hver dag, har det nye Banekvarter, som er projektets arbejdstitel, potentiale til at blive en grøn, bilfri og levende bydel for alle, der bor, arbejder og færdes i området.

”Oplægget viser mange muligheder for, hvordan Aarhus kan skabe et nyt, bæredygtigt byområde og samtidig binde byen bedre sammen”, siger Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling. ”Helhedsplanen giver et konkret forslag til, hvordan selve overdækningen kan realiseres og præsenterer muligheder for at udnytte det nye Banekvarter til fordel for nuværende og kommende borgere og besøgende i Aarhus”.

Hvor der før kun var plads til togene i banegraven, skaber overdækningen plads til både tog, parkeringspladser til biler og cykler, nye grønne områder, plads til nye boliger og arbejdspladser samt stier og gader, der genforener Frederiksbjerg med Midtbyen.

Udkast til helhedsplanen for Banekvarteret indgår nu i en forhøring, hvor borgerne kan komme med forslag og ideer til kommunens videre planlægningsproces. Inden udgangen af året forventes byrådet at træffe en endelig beslutning om projektets fremtid.

”Der er gjort et grundigt arbejde i det udkast til helhedsplan, som vi har fremlagt. Det har været nødvendigt for at sikre, at projektet kan realiseres både teknisk og økonomisk. Nu glæder vi os til at præsentere og diskutere mulighederne med borgerne, politikerne og fagfolk i den kommende tid”, siger Søren Beck-Heede.

Fakta om Helhedsplanen

  • Frem mod 2030 forventer kommunen 50.000 nye indbyggere og 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Overdækningen af baneterrænet mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro er et af flere projekter, der kan skabe plads til boliger og arbejdspladser i Midtbyen.
  • Udkast til helhedsplanen er udarbejdet under hensyntagen til de generelle principper udtrykt i Kommuneplan 2017, det vil sige principper om at lade byen vokse indad, lægge yderligere lag på den eksisterende by og kitte byens områder bedre sammen.
  • Overdækningens areal til bebyggelse udgør ca. 26.000 m2.
  • Et indskudt dæk mellem spor og gadeniveau flytter trafik og parkering under jorden, så bydelen bliver bilfri og skaber plads til parkeringspladser for biler og cykler og flere andre funktioner.
  • Den skitserede helhedsplan for Banekvarteret lægger op til, at den nye bydel kan blive en af verdens mest bæredygtige bydele, der lever op til både nationale og kommunale klimamål.

Læs mere om projektet: http://www.banekvarteret.dk

Tilbage