• Modernisering af Værløse station
  • Modernisering af Værløse station
  • Moderniseret tunnel på Værløse station
  • Moderniseret forplads på Værløse station
Værløse station er blevet renoveret
Værløse station er blevet renoveret

I maj 2020 gik DSB Ejendomme i gang med en større renovering af stationsområdet omkring Værløse station, og i juni 2021 blev de sidste opgaver afsluttet. Renoveringen er foregået i tæt samarbejde med Furesø kommune.

En imødekommende station
Værløse station er næstsidste station på Farumfingeren, opført i 1977 som en tidstypisk Plan 90 station.
Stationen fremstod meget aflukket mod omgivelserne, så da de eksisterende bygninger på forpladsen desuden var i meget dårlig stand, blev det besluttet at nedrive disse, og åbne stationen op mod forpladsen.
Efter nedrivning og retablering af belægning og cykelparkering på forpladsen fremstår adgangen til stationen åben og tryg, med nem adgang fra busholdeplads og cykelparke-ring. Den flotte teglstensbelægning dækker nu hele ankomsten, og de smukke gamle træer står markant på forpladsen.

Istandsættelse af perron og trappehus
Sideløbende med arbejderne på forpladsen, er perron og trappehus blevet generelt re-noveret efter samme princip som på bl.a. Bagsværd Station.
På perronen er eksisterende bræddebeklædninger på perronlofter og læskærme blevet nedtaget og erstattet med nye lofter af lyse fibercementplader og læskærme af glas.

Trappehus og tunnel er blevet istandsat, og de eksisterende beklædningsplader på væggene er blevet dekoreret med en grafitti-afvisende folie med motiver fra Flyvestation Værløse som en hilsen til Værløses tid som flyvestation for både forsvaret og civile formål.

Endelig er al belysning ude og inde blevet udskiftet, så stationen fremstår tryg og velbe-lyst med energibesparende LED-armaturer.

 

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: Andersen & Heegaard A/S
Bygherre / projektleder: DSB Bygherre & Entreprise, Erling Ø. Samuelsson og Charlotte Callesen

Tilbage