• Illustration af ombygning på København H
  • Illustration af ombygning på København H
  • Illustration af ombygning på København H
København H og Nørreport skal moderniseres
København H og Nørreport skal moderniseres

DSB har nu fået grønt lys fra forligskredsen bag infrastrukturaftalen til at påbegynde moderniseringen af Københavns Hovedbanegård og området ud mod Reventlowsgade samt forskønne Nørreport Station.

Pressemeddelelse fra Transportministeriet 27. maj 2022

Som en del af infrastrukturaftalen besluttede forligskredsen bag aftalen, at København Hovedbanegård og området ud mod Reventlowsgade skal moderniseres, samt at Nørreport Station skal forskønnes. Det arbejde har forligskredsen nu givet DSB mulighed for at gå i gang med.

På Hovedbanegården vil ombygningen især blive synlig ud mod Reventlowsgade, da dele af Hovedbanegårdens facader ud til gaden vil blive åbnet til brug for butikker, cafeer og lignende. Formålet er at skabe et mere attraktivt byrum for passagererne og de besøgende, som færdes i området – hvoraf en stor del passerer Reventlowsgade for at skifte fra Cityringen til tog- eller busforbindelser på Hovedbanegårdens øvrige område.

Hovedbanegården bliver moderniseret indvendigt med respekt for arkitekturen. Den indvendige modernisering i form af nye bygninger og mere luft imellem bygningerne skal give en bedre fordeling af passagererne og samtidig øge trygheden.

På Nørreport Station er der fokus på at gøre området til et mere behageligt og trygt sted at opholde sig. Det gælder blandt andet trapper og perroner, ligesom der vil blive fjernet både lugtgener og graffiti på stationen.

Fakta:

  • Der er afsat 217 millioner kroner i Infrastrukturplan 2035 til Modernisering af Københavns Hovedbanegård og Reventlowsgade. Det samlede projekt er estimeret til 257 millioner kroner. Restbeløbet finansieres af DSB. Arbejdet vil begynde i 2022 og forventes at være færdigt omkring 2027.
  • Der er afsat 25 millioner kroner til forskønnelse af Nørreport Station. Arbejdet vil begynde i 2022 og forventes at være færdigt i 2025.
Tilbage