• Renovering af Farum station
  • Farum station
Farum station er blevet renoveret
Farum station er blevet renoveret

I juni 2019 gik DSB Ejendomme i gang med en større renovering af stationsområdet omkring Farum station, og i februar 2020 blev de sidste opgaver afsluttet. Renoveringen er foregået i tæt samarbejde med Furesø kommune, og fokus har været på en helhedsorienteret løsning, idet busterminalen og parkeringsforhold ved selve stationen også var en del af projektet.

Farum S-togsstation blev bygget i 1977 og blev anlagt sammen med busterminalen for at sikre en god transit for passagerne. Dengang var der længere mellem togafgangene, og der blev derfor etableret store tagkonstruktioner mellem stationen og busterminalen, så passagerne kunne stå i læ.

I forbindelse med den nylige renovering besluttede DSB Ejendomme og Furesø kommune at reducere tagkonstruktionerne, dels for at skabe en mere åben og overskuelig adgang til stationen, dels for at mindske fremtidige udgifter til vedligehold.

Derfor er de lange perrontage og tage på busterminalen nu nedrevet, hvilket fremhæver det eksisterende forpladstag med runde ovenlys. Selve forpladsen har dermed fået et mere åbent, lyst og dermed tryggere udtryk.

Selve forpladstaget har også været igennem en gennemgribende renovering, hvor gitterkonstruktionen er blevet renset og malet rød, og tre læskærme har erstattet de gamle tagkonstruktioner, så passagerne stadig har læ. Belysningen er udskiftet til LED-lyskilder og i øvrigt forbedret med nye standere. Bedre belysning og åbenhed er essentielle tiltag til at skabe en tryggere rejseoplevelse for passagerne.

Endeligt har den eksisterende indendørs cykelparkering fået et løft, idet der er etableret nye stativer, kraftigere belysning og en bedre og mere tydelig skiltning. Der er ligeledes etableret ny udendørs cykelparkering ved østperronen.

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: Aarsleff Rail,
Bygherre / projektleder: DSB Bygherre & Entreprise, Erling Ø. Samuelsson

Tilbage