Valby station har fået bedre adgangsveje
Valby station har fået bedre adgangsveje

Københavns Kommune og DSB kan nu tilbyde en moderniseret og forbedret udgave af Valby Stations forplads mod Lyshøjgårdsvej. Forpladsen har været præget af mange dårligt placerede cykler, en utidssvarende busopstilling og usikre forhold for cyklister. Men nu er det fortid.

Pressemeddelelse

Pladsen er blevet indrettet med en cykelsti, der løber fri af busser og buspassager, en moderne by-busafvikling samt velplacerede cykelstativer, taxaholdepladser og holdested for private busselskaber. Udover det er der nu et gennemgående fortov til fodgængerne langs Lyshøjgårdsvej, og det sikrer blandt andet tryg færdsel mellem de to indgange til stationen fra Lyshøjgårdsvej og busperronen. Det lykkes at indarbejde de fleste eksisterende træer i god vækst i den nye indretning, og der er plantet nye træer og dermed blev antal af træer på forpladsen øget.

I Københavns Kommune er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glad for at kunne præsentere de forbedrede forhold for både københavnere og pendlere:
”Der har længe været et behov for at få skabt en bedre indretning af de mange funktioner på bagsiden af Valby Station, og det er vi nu lykkedes med sammen med DSB. Vi har gjort det mere attraktivt at cykle med kollektiv transport, og samtidig har vi også fået flere træer og et bedre flow i området, som kommer alle til gavn. Det er jeg både glad for og tilfreds med.”

I DSB er man meget tilfreds med samarbejdet med Københavns Kommune.
”Det er ikke let at få de mange forskellige interesser til at matche i sådan et projekt, men jeg synes vi kommet godt i hus og har landet et projekt, der rammer alle interessenterne godt. I DSB er vi særligt tilfredse med, at det er lykkes at indarbejde en betydelig forøgelse af arealet til cykelparkering, da det underbygger vores strategi om den sammenhængende rejse,” siger underdirektør i DSB Ejendomme Lars Gøtke, og tilføjer: ”Københavns Kommunens byggeledelse har under projektet sørget for at stationens funktioner kunne opretholdes under arbejdet, og det er vi glade for på kundernes vegne.”

Københavns Kommune og DSB ejer i fællesskab arealet.

Tilbage