Forsøg med affaldssortering på Svanemøllen station
Vi tester affaldssortering på udvalgte stationer
Vi tester affaldssortering på udvalgte stationer

Vi skal genanvende mere af vores affald, og derfor er vi startet med at teste affaldssortering på seks udvalgte stationer. Testen skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst muligt kan få kunderne til at sortere deres affald på stationen.

DSB’s Bæredygtighedschef Aske Wieth-Knudsen udtaler: “Vi skal gøre det så nemt og enkelt for kunderne at sortere affaldet, men vi ved også, at det kan være svært. Derfor tester vi to løsninger på seks udvalgte stationer, for at se hvordan det går. Vi følger løbende op med brugerundersøgelser, så vi kan følge med i, hvad kunderne siger og gør. Vi stikker også hænderne i affaldet for at få syn for sagen. Hvis den første test ikke virker, så er det enklere at ændre testen på få stationer, så vi hurtigt kan teste videre med en ny løsning.” 

I det ene setup har vi fjernet skraldespandene på perronerne og i stedet installeret to store skraldespande, som sammenpresser affaldet, i forhallerne på Svanemøllen-, Albertslund- og Vejle station (Big Bellys).
I det andet setup på Fredericia-, Høje Taastrup- og Roskilde station, har vi sat to sæt skraldespande op ved siden af hinanden
Begge tests giver kunderne mulighed for at sortere i madaffald, restaffald og pant.

Hvis kunderne ikke kan nå at sortere deres affald på stationen, kan de som et alternativ tage affaldet med ind i skraldespandene i toget. Vi tester også affaldssortering i udvalgte S-tog og IC4, og her er det de samme fraktioner, som kunderne møder. I det perfekte testscenarie møder kunderne affaldssortering på stationen såvel som i toget, og vi gør det nemt for dem ved at have de samme fraktioner på både stationen og i toget. Siden august 2022 har vi testet affaldssortering i en række udvalgte IC4- og S-toge.

Testene skal bringe os tættere på vores miljømål om at genanvende 90 procent af vores affald i 2030, og løber frem til sommeren 2023.

 

Foto: Bjarke Ørsted

Tilbage