Banegraven i Aarhus
DSB fremlægger plan for ny bydel i Aarhus
DSB fremlægger plan for ny bydel i Aarhus

DSB har i samarbejde med MT Højgaard fremlagt bud på, hvad man kan bruge “luftrummet” over banegraven ved Bruuns bro til.

Nyt projekt med banegraven i Aarhus

I mange år har det i Aarhus været diskuteret, hvad man skulle bruge banegraven ved Bruuns Bro til. Nu har DSB i samarbejde med bygge-og anlægsvirksomheden MT Højgaard meldt sig ind i debatten med et spændende og visionært bud på, hvordan det det store luftrum over skinnerne kan konverteres ind til en helt ny bydel.

Området er på 110.000 etagemeter, og fordi Banedanmark alligevel planlægger at skulle elektrificere sporene ved Aarhus Banegård, har der åbnet sig et vindue, hvor projektet er blevet økonomisk realiserbart.

Spændende muligheder
Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, ser spændende muligheder i det store projekt:

“Det ingen hemmelighed er, at en overdækning af banegraven har været diskuteret helt tilbage fra før udvidelsen af banegraven til dens nuværende form i 1924 og netop nu er der mulighed for, at en sådan overdækning potentielt kan realiseres som følge af Banedanmarks igangværende elektrificeringsprogram.  Det er vedtaget som en del af forligskredsens principielle beslutning om elektrificering af strækningen mellem Fredericia og Aarhus,” siger Jes Transbøl, og fortsætter:

“Banedanmark planlægger at have elektrificeringen gennemført i 2021 og ved at lave en overdækning af banegraven i sammenhæng med elektrificeringsarbejdet, opstår der en enestående mulighed for at undgå væsentlige meromkostninger. Det betyder, at vi for første gang i historien om banegraven står med et projekt, der både er visionært for byen og økonomisk realiserbart, siger Jes Transbøl.

DSB afventer lige nu på tilbagemelding fra Aarhus Kommune, om de kan se sig selv være med til at realisere projektet.​

Tilbage