• Team Cobe Jernbanebyen
  • Team Cobe visualisering det grønne væv
Markant grønt projekt skal udvikle Jernbanebyen®
Markant grønt projekt skal udvikle Jernbanebyen®

Et enigt vurderingsudvalg har udpeget Team Cobe som vinder af arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen®, hvilket markerer afslutningen på en intensiv proces. De fem deltagende teams har alle leveret nuancerede, inspirerende og meget visionære forslag til den fremtidige udvikling af den nye bydel.

Udviklingen af Jernbanebyen® går nu ind i en ny fase, hvor den endelige helhedsplan for hovedstadens nye bydel skal udvikles i tæt dialog med Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter.

Administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S, Søren Beck-Heede er glad for, at vinderprojektet har tænkt de eksisterende bygninger ind i den nye jernbaneby.

”Med forslaget fra Team Cobe har vi fået et særdeles stærkt udgangspunkt for en langsigtet og robust helhedsplan. Som langsigtet investor i området og ejer af mange bevaringsværdige bygninger, er det for os særlig interessant, at forslaget fastlægger en klar, overordnet struktur, men også giver en lang række idéer til hvordan de bevaringsværdige bygninger på mange forskellige måder kan transformeres til nye formål. Det glæder vi os til at arbejde videre med. For os har det også stor betydning, at der arbejdes systematisk frem mod en ambitiøs DGNB-bæredygtighedscertificering”, siger Søren Beck-Heede.

Markant grøn struktur

Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme A/S, er særlig begejstret for de mange grønne områder, der også bliver en del af projektet.

”Vi er meget begejstrede for Team Cobes forslag, der helt grundlæggende har en markant, grøn struktur, der skaber masser af kvalitet i de offentligt tilgængelige områder og til de boliger, institutioner og virksomheder, vi planlægger i området. Det vægter yderst positivt, at der udlægges store, sammenhængende offentlige, grønne områder, hvor ét af dem samler tre boldbaner og et andet i højere grad fungerer som et rekreativt åndehul, der skaber sammenhæng over Metroens Klargøringsanlæg CMC og binder nord og syd sammen. Det er også spændende, at teamet udfolder potentialerne i en delvis bilfri bydel, ved at erstatte traditionelle gader med et grønt ”væv” af forbindelser for cyklister og fodgængere. Vi glæder os til at bearbejde forslaget videre frem mod en endelig helhedsplan”, siger Carsten Rasmussen.

Nu starter arbejdet med endelig helhedsplan

Grundejerne indleder nu arbejdet med at omsætte forslaget fra Team Cobe til en endelig helhedsplan, der skal danne grundlag for startredegørelse og lokalplaner for Jernbanebyen®. Processen gennemføres i tæt samarbejde med vinderteamet, Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter.

www.jernbanebyen.dk kan man se alle fem projekter og læse fagdommernes samlede vurderingsrapport for alle fem deltagende teams. ​​​

Tilbage