• Næstved stations facadeur
  • Cykelparkering på Næstved station
  • Venterum på Næstved station
  • Næstved stationsbygning efter istandsættelse
Større istandsættelse af Næstved station i 2021
Større istandsættelse af Næstved station i 2021

DSB Entreprise gennemførte i 2021 en større istandsættelse af stationsbygningen på Næstved station. Stationen blev etableret i forbindelse med anlæggelse af Sydbanen i 1870, og stationsbygningen blev senest ombygget i 1940.

Stationsbygningen er blevet istandsat med nyt tag, udskiftning af alle vinduer, isolering af loftrum og ny belysning, samt nedtagning eller udskiftning af køle- og ventilationsanlæg. Ligeledes er forhallen blevet istandsat, så den fremstår flot og tro mod den arkitektoniske ånd.

Al træværket på stationsområdet er blevet frisket op, og på perronen er alle venterum blevet istandsat.

Cykelparkeringsområdet har fået ny og markant bedre belysning, som både skaber mere tryghed for kunderne, og giver en årlig CO2-besparelse på 2.729 kg.

Alt i alt har Næstved station fået et løft til glæde for kunderne, stationsområdet og DSB selv.

 

 

Arkitekt: Finn Ebbe Hemmingsen

Ingeniør: MOE A/S

Entreprenør: Anker Damgaard Poulsen

Bygherre / projektleder: Finn Ebbe Hemmingsen

Tilbage