Bilag 4 – Oversigt over spor og sporskifter til Lejers eksklusive brug (002)