Grundareal
Ja tak, jeg accepterer, at mægleren kan kontakte mig pr. telefon eller mail med yderligere oplysninger om ejendommen

Grundareal i Grindsted sælges

Grundareal i Grindsted sælges

DSB ønsker at sælge tre erhvervsgrunde beliggende på Chr. Lundsgaards Vej øst for Grindsted Station.
De tre grunde har et samlet areal på 12.786 m² (heraf vej: 675 m²).
Grundene er omfattet af kommuneplanramme 1.E.10, som fastlægger følgende:

  • Bebyggelsesprocent: 80%
  • Mulighed for industri (virksomhedsklasse 2-4)
  • Boligbyggeri samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke tilladt

Et grundstykke på 750 m² (bestående af matr.nr. 11 på 400 m² samt 350 m² af matr.nr. 21d) er udlejet til depot mv. Lejerne har opført en bygning på matr.nr. 11 men er forpligtet til at nedrive denne ved lejemålets ophør. Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Samlet årlig leje inklusive skatter og afgifter andrager ca. 17.500 kr. inklusive skatter og afgifter.

Størstedelen af arealerne er af Region Syddanmark kortlagt på Vidensniveau 1 (V1). Langs Chr. Lundsgaards Vej er grunden dog kortlagt på Vidensniveau 2 (V2), idet der her tidligere fandtes en afløbsgrøft, som ledte forurenet spildevand fra Grindstedværket til Grindsted Å.

Det vil være en betingelse for Sælger, at Køber påtager sig samtlige omkostninger til håndtering af forurenet jord mv. som evt. måtte blive pålagt Køber i forbindelse med Købers byggeri eller øvrige fremtidige brug af grunden. Sælger påtager sig således ingen omkostninger i den forbindelse. Køber opfordres til at gennemføre screeningsundersøgelser af jordbunden efter underskrift på betinget købsaftale med henblik på at fastlægge købers omkostninger til håndtering af evt. forurenet jord mv.

Købsaftalen kan efter Købers ønske gøres betinget af, at Købers omkostninger til evt. håndtering af forurenet jord mv. ikke overstiger et aftalt maksimumbeløb. Såfremt Købers undersøgelser viser, at Købers omkostninger vil overstige maksimumbeløbet, kan Køber inden for en nærmere aftalt frist vælge at ophæve købsaftalen.

Såfremt de ubebyggede grunde købes som byggegrund, vil købesummen blive tillagt moms.

Tilbage
Detaljer
Type:
Grundareal
Region:
Syddanmark
Adresse:
Chr. Lundsgaards Vej 3-33
Postnummer:
7200
By:
Grindsted
Mægler

Underoverskrift til billeder

DSB ønsker at sælge tre erhvervsgrunde beliggende på Chr. Lundsgaards Vej øst for Grindsted Station.
De tre grunde har et samlet areal på 12.786 m² (heraf vej: 675 m²).
Grundene er omfattet af kommuneplanramme 1.E.10, som fastlægger følgende:

  • Bebyggelsesprocent: 80%
  • Mulighed for industri (virksomhedsklasse 2-4)
  • Boligbyggeri samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke tilladt

Et grundstykke på 750 m² (bestående af matr.nr. 11 på 400 m² samt 350 m² af matr.nr. 21d) er udlejet til depot mv. Lejerne har opført en bygning på matr.nr. 11 men er forpligtet til at nedrive denne ved lejemålets ophør. Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Samlet årlig leje inklusive skatter og afgifter andrager ca. 17.500 kr. inklusive skatter og afgifter.

Størstedelen af arealerne er af Region Syddanmark kortlagt på Vidensniveau 1 (V1). Langs Chr. Lundsgaards Vej er grunden dog kortlagt på Vidensniveau 2 (V2), idet der her tidligere fandtes en afløbsgrøft, som ledte forurenet spildevand fra Grindstedværket til Grindsted Å.

Det vil være en betingelse for Sælger, at Køber påtager sig samtlige omkostninger til håndtering af forurenet jord mv. som evt. måtte blive pålagt Køber i forbindelse med Købers byggeri eller øvrige fremtidige brug af grunden. Sælger påtager sig således ingen omkostninger i den forbindelse. Køber opfordres til at gennemføre screeningsundersøgelser af jordbunden efter underskrift på betinget købsaftale med henblik på at fastlægge købers omkostninger til håndtering af evt. forurenet jord mv.

Købsaftalen kan efter Købers ønske gøres betinget af, at Købers omkostninger til evt. håndtering af forurenet jord mv. ikke overstiger et aftalt maksimumbeløb. Såfremt Købers undersøgelser viser, at Købers omkostninger vil overstige maksimumbeløbet, kan Køber inden for en nærmere aftalt frist vælge at ophæve købsaftalen.

Såfremt de ubebyggede grunde købes som byggegrund, vil købesummen blive tillagt moms.