Grundareal
Ja tak, jeg accepterer, at mægleren kan kontakte mig pr. telefon eller mail med yderligere oplysninger om ejendommen
  • Gallery

Grundareal i Grindsted sælges

Category: Tag:
Detaljer
Type:
Grundareal
Region:
Syddanmark
Adresse:
Chr. Lundsgaards Vej 3-33
Postnummer:
7200
By:
Grindsted
Grundareal:
Ca. 18.000 m² m2
Matrikelnummer:
11, 19, 21d og 21e
Ejerlaug:
Grindsted By, Grindsted
Grundareal i Grindsted sælges

DSB ønsker at sælge fire erhvervsgrunde beliggende på Chr. Lundsgaards Vej øst for Grindsted Station.
De fire grunde har et samlet areal på 17.286 m² (heraf vej: 675 m²).
Grundene er omfattet af kommuneplanramme 1.E.10, som fastlægger følgende:

  • Bebyggelsesprocent: 80%
  • Mulighed for industri (virksomhedsklasse 2-4)
  • Boligbyggeri samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke tilladt

To af grundene, svarende til et samlet areal på ca. 1.600 m², er udlejet til depot mv.
Lejerne har opført bygninger på grundene men er forpligtet til at nedrive disse ved lejemålenes ophør.
Efter den 1.10.2018 kan begge lejeaftaler opsiges med 3 måneders varsel.
Samlet årlig leje for begge lejemål er 41.670 kr. inklusiv skatter og afgifter.

Størstedelen af arealerne er af Region Syddanmark kortlagt på Vidensniveau 1 (V1). Langs Chr. Lundsgaards Vej er grunden dog kortlagt på Vidensniveau 2 (V2), idet der her tidligere fandtes en afløbsgrøft, som ledte forurenet spildevand fra Grindstedværket til Grindsted Å.

Det vil være en betingelse for Sælger, at Køber påtager sig samtlige omkostninger til håndtering af forurenet jord mv. som evt. måtte blive pålagt Køber i forbindelse med Købers byggeri eller øvrige fremtidige brug af grunden. Sælger påtager sig således ingen omkostninger i den forbindelse. Køber opfordres til at gennemføre screeningsundersøgelser af jordbunden efter underskrift på betinget købsaftale med henblik på at fastlægge købers omkostninger til håndtering af evt. forurenet jord mv.

Købsaftalen kan efter Købers ønske gøres betinget af, at Købers omkostninger til evt. håndtering af forurenet jord mv. ikke overstiger et aftalt maksimumbeløb.
Såfremt købers undersøgelser viser, at Købers omkostninger vil overstige maksimumbeløbet, kan Køber inden for en nærmere aftalt frist vælge at ophæve købsaftalen.

Såfremt de ubebyggede grunde købes som byggegrund, vil købesummen blive tillagt moms.

Tilbage
Ansvarlig mægler:
DSB Projektleder:
Jette Juhl Nielsen, Projektleder, Salg og projektudvikling
Jette Juhl Nielsen
Projektleder
24680332
jejn@dsb.dk
Kort:

Description

DSB ønsker at sælge fire erhvervsgrunde beliggende på Chr. Lundsgaards Vej øst for Grindsted Station.
De fire grunde har et samlet areal på 17.286 m² (heraf vej: 675 m²).
Grundene er omfattet af kommuneplanramme 1.E.10, som fastlægger følgende:

  • Bebyggelsesprocent: 80%
  • Mulighed for industri (virksomhedsklasse 2-4)
  • Boligbyggeri samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke tilladt

To af grundene, svarende til et samlet areal på ca. 1.600 m², er udlejet til depot mv.
Lejerne har opført bygninger på grundene men er forpligtet til at nedrive disse ved lejemålenes ophør.
Efter den 1.10.2018 kan begge lejeaftaler opsiges med 3 måneders varsel.
Samlet årlig leje for begge lejemål er 41.670 kr. inklusiv skatter og afgifter.

Størstedelen af arealerne er af Region Syddanmark kortlagt på Vidensniveau 1 (V1). Langs Chr. Lundsgaards Vej er grunden dog kortlagt på Vidensniveau 2 (V2), idet der her tidligere fandtes en afløbsgrøft, som ledte forurenet spildevand fra Grindstedværket til Grindsted Å.

Det vil være en betingelse for Sælger, at Køber påtager sig samtlige omkostninger til håndtering af forurenet jord mv. som evt. måtte blive pålagt Køber i forbindelse med Købers byggeri eller øvrige fremtidige brug af grunden. Sælger påtager sig således ingen omkostninger i den forbindelse. Køber opfordres til at gennemføre screeningsundersøgelser af jordbunden efter underskrift på betinget købsaftale med henblik på at fastlægge købers omkostninger til håndtering af evt. forurenet jord mv.

Købsaftalen kan efter Købers ønske gøres betinget af, at Købers omkostninger til evt. håndtering af forurenet jord mv. ikke overstiger et aftalt maksimumbeløb.
Såfremt købers undersøgelser viser, at Købers omkostninger vil overstige maksimumbeløbet, kan Køber inden for en nærmere aftalt frist vælge at ophæve købsaftalen.

Såfremt de ubebyggede grunde købes som byggegrund, vil købesummen blive tillagt moms.