• Kontakt
  • DSB
  • Projektleder
  • Christian Kahr Andersen
  • Mail ckah@dsb.dk

Samarbejdspartnere søges

Hos DSB Ejendomme vil vi gerne i dialog med kommuner og lokale aktører, som sammen med os vil medvirke til, at byens station igen bliver et lokalt aktiv. Vores vision er, at skabe rammerne for et samarbejde, hvor kommunen enten lejer sig ind på stationen for at igangsætte egne projekter eller at vi sammen finder lokale ildsjæle, som kan skabe liv på stationen.

DSB Ejendomme som sparringspartner

Vi ser det som vores rolle at fungere som sparringspartner og bidrage med vores viden og erfaring omkring alt fra de fysiske forhold på stationen og projekter på andre stationer. Samtidigt kan vi supplere med viden omkring fundraising og inddragelse af frivillige. Vi medvirker gerne i udviklingsprocessen, mens projektejerrollen ligger hos kommunen eller lokale aktører.

Vil I gerne vide mere eller har I en konkret ide til aktivering af jeres lokale station, så kontakt projektleder Christian Kahr Andersen.

 

Inspiration fra vores stationer